Hoeve uit 1766

Hoeve met losstaande bestanddelen, door middel van een gevelsteen op de westelijke zijgevel van het woonhuis gedateerd 1766, doch oudere kern in stijl- en regelwerk, behouden in de oostelijke zijgevel. Landelijke omgeving.

De bakstenen gebouwen zijn in U-vorm gegroepeerd rondom het rechthoekig erf. Ten noorden, woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder steil zadeldak (nok evenwijdig aan straat, golfplaten). De zuidgevel heeft gesmeed ijzeren muurankers van verschillende vorm. Verhoogde begane grond. Twee houten kozijnen, een deur in een houten omlijsting met steektrap en een kelderdeur in een houten omlijsting. De noordgevel is volledig gewijzigd en met één bouwlaag verhoogd. De westelijke zijgevel is voorzien van een aandak met topstuk; gesmeed ijzeren muurankers; drie rechthoekige, kalkstenen venstertjes van hergebruikt materiaal en een rechthoekig venstertje met houten latei en onderdorpel. Tegen de oostelijke zijgevel (in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen) een aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Ten westen, stal van zes traveeën onder zadeldak (golfplaten); rechthoekige houten muuropeningen; recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordelijke zijgevel; lage varkensstal, links, haaks op de voorgevel.

Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); sporen van de oorspronkelijke leembouw boven de rechthoekige, houten poort. Aanbouwsels onder lessenaarsdaken teen beide zijgevels.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit 1766 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23058 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto