Hoeve uit 1766

Hoeve met losstaande bestanddelen, door middel van een gevelsteen op de westelijke zijgevel van het woonhuis gedateerd 1766, doch oudere kern in stijl- en regelwerk, behouden in de oostelijke zijgevel. Landelijke omgeving.

De bakstenen gebouwen zijn in U-vorm gegroepeerd rondom het rechthoekig erf. Ten noorden, woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder steil zadeldak (nok evenwijdig aan straat, golfplaten). De zuidgevel heeft gesmeed ijzeren muurankers van verschillende vorm. Verhoogde begane grond. Twee houten kozijnen, een deur in een houten omlijsting met steektrap en een kelderdeur in een houten omlijsting. De noordgevel is volledig gewijzigd en met één bouwlaag verhoogd. De westelijke zijgevel is voorzien van een aandak met topstuk; gesmeed ijzeren muurankers; drie rechthoekige, kalkstenen venstertjes van hergebruikt materiaal en een rechthoekig venstertje met houten latei en onderdorpel. Tegen de oostelijke zijgevel (in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen) een aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Ten westen, stal van zes traveeën onder zadeldak (golfplaten); rechthoekige houten muuropeningen; recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordelijke zijgevel; lage varkensstal, links, haaks op de voorgevel.

Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); sporen van de oorspronkelijke leembouw boven de rechthoekige, houten poort. Aanbouwsels onder lessenaarsdaken teen beide zijgevels.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit 1766 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23058 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.