Hoeve uit 1766

Hoeve met losstaande bestanddelen, door middel van een gevelsteen op de westelijke zijgevel van het woonhuis gedateerd 1766, doch oudere kern in stijl- en regelwerk, behouden in de oostelijke zijgevel. Landelijke omgeving.

De bakstenen gebouwen zijn in U-vorm gegroepeerd rondom het rechthoekig erf. Ten noorden, woonhuis van drie traveeën en één bouwlaag onder steil zadeldak (nok evenwijdig aan straat, golfplaten). De zuidgevel heeft gesmeed ijzeren muurankers van verschillende vorm. Verhoogde begane grond. Twee houten kozijnen, een deur in een houten omlijsting met steektrap en een kelderdeur in een houten omlijsting. De noordgevel is volledig gewijzigd en met één bouwlaag verhoogd. De westelijke zijgevel is voorzien van een aandak met topstuk; gesmeed ijzeren muurankers; drie rechthoekige, kalkstenen venstertjes van hergebruikt materiaal en een rechthoekig venstertje met houten latei en onderdorpel. Tegen de oostelijke zijgevel (in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen) een aanbouwsel onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen).

Ten westen, stal van zes traveeën onder zadeldak (golfplaten); rechthoekige houten muuropeningen; recent aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de noordelijke zijgevel; lage varkensstal, links, haaks op de voorgevel.

Ten oosten, dwarsschuur onder zadeldak (Vlaamse pannen); sporen van de oorspronkelijke leembouw boven de rechthoekige, houten poort. Aanbouwsels onder lessenaarsdaken teen beide zijgevels.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit 1766 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23058 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.