Pastorietuin van de Sint-Martinusparochie

Pastorietuin, ommuurde voortuin met hekje en omhaagde achtertuin daterend uit het midden van de 19de eeuw.

De pastorie van Kerkom, in neotraditionele stijl uit de jaren 1920, heeft een voortuin met toegangshek in de as van de voordeur, gevat tussen vierkante bakstenen pijlers met sokkel, dubbele deksteen en gesteelde bol van blauwe hardsteen. Het is een zwart smeedijzeren hek met platte stijlen, onder-, dubbele tussen- en dubbele bovenregel, gepunte onderspijltjes en spijlen, alternerend uitlopend in V-vorm. Het vast hek rust op een plint met hardstenen deksteen en heeft een platte onderregel en dubbele bovenregel, vierkante spijlen, de laagste met gekromde punt, de hoge uitlopend in V-vorm, de hoogste in een uitgelengde krul met zijkrulletjes. De zijmuur is van baksteen met een ezelsrug. Achteraan, strekt zich een ruim grasveld uit eindigend in een beboomde zone.


Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorietuin van de Sint-Martinusparochie [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303481 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.