Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, uit de 19de eeuw, gelegen in de weilanden, wat achteruit ten opzichte van de straat, en door een weg ermee verbonden; de westzijde van het erf, achter de varkensstallen, is afgezoomd met berken.

Ten zuiden, langgestrekt gedeelte (nok evenwijdig aan straat), bestaande uit een licht uitspringend woonhuis van drie traveeën, en links, stallingen van vijf traveeën; stijl- en regelwerk met geelgekalkte lemen vullingen voor het woonhuis, en bakstenen vullingen voor het dienstgebouw; zadeldaken (Vlaamse en mechanische pannen). Het woonhuis is voorzien van een lage bakstenen stoel en een gepikte plint; gepikte stijlen (vier), regels (twee) en tussenstijlschoren: in de eerste travee tegen de tweede ankerbalk en in de derde travee tegen de derde ankerbalk; kleine vensters en een deur. Grotendeels aangepaste muuropeningen voor het dienstgebouw.

Ten oosten, een versteende, haakse vleugel. Ten noorden, een recente bakstenen schuur onder zadeldak. Ten westen, lage, bakstenen varkensstal met kleine, open bergruimte; zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23167 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.