Hoeve Boonen

Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw. Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het geplaveide erf.

Ten oosten, poortgebouw met flankerende stallingen, op de sluitsteen der poort gedateerd M.L.B./1845, doch sterk aangepast in de loop van de 20ste eeuw. Verankerde korfboogpoort in een kalkstenen omlijsting met vlakke neuten, imposten en sluitsteen; de flankerende stallingen zijn voorzien van rechthoekige muuropeningen in vlakke, kalkstenen omlijsting.

Ten westen, woonhuis (nok evenwijdig aan straat) van twee bouwlagen en zes traveeën; de bovenverdieping is mogelijk een verhoging uit de tweede helft van de 19de eeuw. Verhoogde begane grond met kalkstenen keldergaten en een dito kelderdeur. Rechthoekige, kalkstenen muuropeningen, op de eerste bouwlaag, de vensters voorheen beluikt, de twee deuren voorzien van neuten en een dubbele steektrap, de rechtse bovendien met kalkstenen tussendorpel. Getoogde bakstenen vensters op de bovenverdieping; twee bakstenen rondboognissen flankeren de deurtravee. Gelijkaardige achtergevelordonnantie.

Stallingen ten zuiden, zonder noemenswaardigheden.

Ten noorden, dubbele dwarsschuur, voorzien van rondboogpoorten in een kalkstenen omlijsting (vergelijk met de inrijpoort).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Boonen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23133 Geraadpleegd op 12-11-2019