Ommuurd herenboerenparkje

Aan de in 1717 aangelegde verbindingsweg tussen Sint-Truiden en Luik liggen meerdere belangrijke hoeven met een tuin of een herenboerenpark. Zo ligt achter het 303471met huisnummer 554 een volledig ommuurd herenboerenparkje met brede bomenrand en solitairen in het grasveld.

Ten zuiden van de 303471 nummer 543 lag tot het begin van de 21ste eeuw een moestuin aan de straat. Deze moestuin die op de Primitieve kadasterkaart van 1823 door A.J. Modave werd genoteerd, sloot aan bij de stalvleugel en het boerenhuis uit de eerste helft van de 19de eeuw. De tuin was in het begin van de 21ste eeuw nog partieel in ­gebruik en tegen de zuidgevel van de hoeve stond er leifruit en druivelaars.


Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Ommuurd herenboerenparkje [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303471 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.