Hoeve uit de 18de eeuw

Zuidwestelijke vleugel van een voormalige semi-gesloten hoeve waarvan stalling en schuur verdwenen zijn, gelegen naast het kerkhof en de kerk, en daterend uit de 18de eeuw.

Deze zuidwestelijke vleugel bestaat uit het poortgebouw en het woonhuis dat thans opgesplitst is in twee woningen. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen). Twee aandaken met muurvlechtingen. Rondbooginrijpoort met negblokken en verankerde boogsteen waarboven twee rechthoekige zoldervenstertjes.

Woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (deels Vlaamse pannen, deels mechanische pannen). Voorgevel verbouwd tijdens de tweede helft van de 19de eeuw: rechthoekige vensters met arduinen boven- en onderdorpels, rechthoekige deuromlijsting op neuten; kleine steektrap. Oudere achtergevel deels uit het derde kwart van de 18de eeuw (steekboogvensters met trapezoïdale sluitsteen) deels uit het eerste kwart van de 19de eeuw (rechthoekige venster- en deuromlijstingen).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit de 18de eeuw [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23120 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.