Hoeve in classicistische stijl

Classicistisch hoevecomplex, uit midden 18de eeuw, op U-vormige plattegrond (eertijds gesloten hoeve), met gebouwen rondom een gekasseid, onregelmatige erf: ten noordoosten, (nok evenwijdig aan straat) van links naar rechts, woonhuis, wagenhuis, poortgebouw en conciërgewoning; ten zuidoosten, stalling, en ten zuidwesten, overige stallen en dwarsschuur. Noordoostvleugel hersteld (verlaagde daken en zijgevels). Baksteenbouw met verwerking van kalksteen, op kalkstenen plint.

Noordoost-vleugel met centraal poortgebouw tussen wagenhuis en conciërgewoning, onder verlaagd zadeldak (kunstleien). Rondbooginrijpoort in kalkstenen omlijsting met negblokken.

Indrukwekkende herenwoning van het dubbelhuistype met lijstgevel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder wolvedak (kunstleien) met vier afgewolfde dakkapellen. Noordoostelijke voorgevel met kalkstenen hoekbanden; middenrisaliet, eveneens afgezet met kalkstenen hoekbanden en bekroond met een driehoekig fronton met blazoen. Kalkstenen puilijst en kroonlijst. Sierlijke vensters in getoogde kalkstenen omlijsting met fijngeprofileerde bovendorpel (S-motief) en een weinig uitstekende, afgedekte trapezoïdale sluitsteen. Licht verhoogde deur in gelijkaardige omlijsting op neuten. Sobere achtergevel met eenvoudige getoogde vensters en deur in vlakke kalkstenen omlijsting. In de zuidoostelijke zijgevel, twee recente houten erkers op de begane grond, een getoogd venster op de tweede bouwlaag, en een kozijnluik op de zolderverdieping. In de noordwestelijke zijgevel, sporen der oorspronkelijke dakvorm der aansluitende dienstgebouwen.

Aansluitend op het woonhuis, wagenhuis onder verlaagd zadeldak (kunstleien) met afgewolfd dakvenster. Kalkstenen hoekbanden. Rondboogpoort binnen rechthoekige kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen.

Rechts van het poortgebouw, conciërgewoning met puntgevel van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat), tot de tweede wereldoorlog door middel van de verdwenen noordwestvleugel aansluitend bij de zuidwestvleugel met de dwarsschuur. Lijstgevel met kordonlijst boven de eerste bouwlaag, die afgezet is met kalkstenen hoekbanden. Getoogde kalkstenen vensters en deur; kalkstenen oculus in de geveltop.

Ten zuidoosten en ten zuidwesten van het erf (niet toegankelijk): witgekalkte stallen op L-vormige plattegrond onder zadeldaken (leipannen) met verspringende nokken en dakkapellen (afgewolfde zadeldaken). Getoogde muuropeningen met trapezoïdale sluitsteen.

Aansluitend op de zuidwest-gelegen stallen, grote dwarsschuur op vooruitgeschoven rooilijn, en onder afgewolfd zadeldak (leipannen). Gepikt stijl- en regelwerk met witgekalkte bakstenen vullingen. Centrale, overluifelde, rechthoekige poort.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in classicistische stijl [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23118 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.