Hoeve De Nieuwe Pipel

Hoeve met losse bestanddelen op L-vormige plattegrond, gelegen bij de Sint-Antoniuskapel. Boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 18de eeuw.

Witgekalkte baksteenbouw op gepikte plint. Westelijke voorgevel: aangepaste rechthoekige benedenvensters met houten latei en arduinen lekdrempel, en kleinere bakstenen bovenvensters (19de eeuw), waarvan twee blind; centrale korfboogdeur in een geblokte rechthoekige omlijsting van kalksteen onder een druiplijst met aansluitend, getralied ovaal bovenlicht in een vlakke rechthoekige omlijsting. Noordelijke zijpuntgevel met hoeklisenen en beschieting van Vlaamse pannen. Tegen de zuidelijke zijpuntgevel, wagenhuis en werkplaats uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

Ten noorden, haakse stalling van één bouwlaag. Onder zadeldak (Vlaamse pannen), herhaaldelijk verbouwd.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve De Nieuwe Pipel [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23069 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.