Hof van Maasrode

Zogenaamd "Hof van Maasrode". Hoeve met complexe vorm, met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw (?), in de tweede helft van de 19de eeuw sterk aangepast en gedeeltelijk herbouwd. Thans ingericht als café en rijschool. Vrij gave, landelijke omgeving met boomgaarden; een korte oprit verbindt de inrijpoort met de straat; het woonhuis is omringd door een tuin, die met een ijzeren hek op een laag muurtje is afgesloten. Witgekalkte bakstenen gebouwen, gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf.

Ten noordoosten, poortgebouw met duifhuis onder wolfsdakje (Vlaamse pannen), met behouden uitzicht uit de eerste helft van de 18de eeuw. Gesmeed ijzeren muurankers. Verankerde kalkstenen rondboogpoorten met op regelmatige afstanden geplaatste negblokken in beide gevels; boven de poort, een licht getoogd, bakstenen venster, gedicht op de noordoostgevel; de zuidwestgevel is bovendien voorzien van een rechthoekig houten kozijn onder de dakrand. Zijgevels met vlechtingen en aandaken.

Ten noordwesten, woonhuis met kern uit de 17de of de eerste helft van de 18de eeuw (gesmeed ijzeren muurankers); oorspronkelijk rechthoekig gebouw van vijf traveeën (?) en thans twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), in de 19de eeuw grondig aangepast (gevelordonnantie), voorzien van een dekschild boven de noordoostgevel, en vergroot met een haakse vleugel van twee traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen) tegen de noordwestgevel. Licht getoogde, bakstenen muuropeningen. De zuidoostgevel (erfzijde) heeft rechthoekige vensters onder een houten latei. Zuidwestzijgevel met aandak en vlechtingen. Lage bijbouw uit het eerste kwart van de 20ste eeuw tussen beide vleugels. Het gedeelte ten noordwesten van het poortgebouw bevat thans een uitbreiding van het woonhuis; twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen); aangepaste muuropeningen. Ook het gedeelte in het verlengde van het woonhuis, ten noordwesten, werd aldus ingericht; twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse en mechanische pannen).

De oosthoek van het erf wordt ingenomen door een L-vormige stalvleugel van twee bouwlagen en elk drie traveeën onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met kern uit de tweede helft van de 17de eeuw - eerste helft van de 18de eeuw. Getrapte dakvensters met thans gedichte, rondboogvormige opening van kalksteen boven de middentravee. Recente muuropeningen, op de twee korfboogdeuren, in een verankerde, rechthoekige omlijsting van kalksteen na. In de tweede helft van de 19de eeuw aangepaste achtergevel. Ten zuidwesten, sterk aangepaste dwarsschuur onder zadeldak (mechanische pannen), met huidig uitzicht uit de tweede helft van de 19de eeuw. Ten zuidwesten, aansluitend bij de noordwestzijde van de schuur, doch buiten het erf gelegen, koetshuis uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen). Licht getoogde, bakstenen bovenvensters, en drie getoogde poorten onder gebogen houten latei, thans tot deuren omgevormd; een recentere, rechthoekige poort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hof van Maasrode [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/22996 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bertrand, Alfred (Alfons Elisabeth)

Bilzen 26.05.1913   Sint-Truiden 22.11.1986  Barbara Dreezen 

Zoon van sloten- kachel- en fietsenmaker Louis en Agnes Beurts in Bilzen.  

Louis werd zilverlasser voor mijnen Genk 1927. Fred eerst helper in garage. Boven- en ondergronds mijnwerker-magazijnier 1927-1936 in Winterslag en Waterschei. KAJ-lid op vraag van pater Anicetus Cools en Gerard Bijnens. Provinciaal voorzitter 1933 en vrijgesteld propagandist 1936 op aandringen Mgr. Broeckx. Activist staking 1936. ACW-propagandist Sint-Truiden 1938. 

Beïnvloed door prof Karel Pinxten als vrije leerling Handelsschool Genk. Opgevorderd in dienst behoeftigensteun Sint-Truiden. Medestichter Katholieke Werkliedenbonden Limburg 1942. Sinds huwelijk in Sint-Truiden. Provinciaal secretaris ACV-Limburg 1945 en voorzitter ACW Limburg 1965-1978. 


Volksvertegenwoordiger  1946-1978 en gemeenteraadslid Sint-Truiden 1947-1965. CVP-voorzitter Vlaamse vleugel 1959-1961. Minister  van verkeerswezen 1961, volksgezondheid 1965 en opnieuw verkeer 1966-1972. Opening circuit Zolder 1963. Metro Brussel 1969. Invoering rijbewijs, verkeersonderricht, voorrang van rechts, oranje tussenlicht, pechdriehoek en voorrang voetganger op zebrapad. Oprichting Hoge Raad Verkeersveiligheid. Staking Sabenapiloten 1970. IJverde voor zelfstandig Bisdom Hasselt en Limburgs Universitair Centrum. Rellen sluiting mijn Zwartberg 1966. Europees politicus in de EGKS 1952, lid Europese Assemblee 1957 en voorzitter EVP-fractie 1975. Voorzitter Commissie Sociale Zaken en Arbeid Europees Parlement. Voorzitter Caritas Catholica bisdom Hasselt. Op rust 1978, nationaal voorzitter Katholieke bonden der gepensioneerden 1984. Vader van Hilde Houben-Bertrand (°1940), gouverneur van Limburg 1995–2005. Medestichter Limburgse Economische Raad en voorzitter Streekontwikkeling Zuid-Limburg vzw. IJverde als minister voor nieuw slachthuis en zwembad, overwelving Cicindria en aanleg sportpleinen. Voorzitter Fonds voor de Belgische Scheepvaart en Unie der Europese Federalisten 1978. Gouden penning Europese verdienste 1980 als voorzitter Europese Unie van Christen-Democratische Werknemers. Diverse artikels in De Stem van het Volk. Visser en jager. Pleinnaam naast kerk Bevingen  1988. 

Archief in KADOC. 

Lit.: Fred Bertrand, van mijnwerker tot Europese autoriteit, in De Stem van het Volk, 1959, 8, p. 1-2; Minister Bertrand verlaat St-Truidense gemeenteraad, in HBVL 22.09.1965; WIEDAT, p. 26; N.A., Fredje Bertrand, tien jaar minister, in ’t Pallieterke, 06.05.1971; Eric VERTONGHEN, Een minister zonder hobbies. Fred Bertrand “vader van metro” en ‘grootste patron van het land”. Sabena-reorganisatie misgelopen, in De Nieuwe Gids, 13.05.1971; André LAMMENS, Een avondje met… Alfred Bertrand, in HBVL, 21-22.04.1979; Xavier LENAERS, Fred Bertrand stond aan de wieg van zestigjarig KAJ-Limburg, in HBVL, 18.12.1985; Leo TINDEMANS, Fred Bertrand, de Europeaan, in HBVL, 29.12.1986; H. GAUS (ed.), Politiek biografisch lexicon. Belgische ministers en staatssecretarissen 1960-1980, Antwerpen: Standaard uitgeverij, 1989, p. 64-68. Luc VINTS, in NEVLAB, p. 472-473; Jos STERK, Alfred Bertrand. Van kajotter tot minister Bilzen 1913-1986, in 100 invloedrijke Limburgers. Van Ambiorix tot Roppe, Hasselt: Het Belang van Limburg, 2001, p 213-214; Jean-Paul BROOS, Een bekende Truienaar. Fred Bertrand. Een groot politicus, maar vooral een warm mens, in De Bink, jg. 16, nr. 62, 3de kwartaal, 2013, p. 10-13; Gerards GERITS en Lena MOORS-DREEZEN, Berbke van Riek van Graadje de Zoewer, in Ezendröp, 73, 55, april 2018, p. 31-42 (Barbara Dreezen x Fred Bertrand). 

Publ.: Het steenkolenvraagstuk van België, in Tijdschrift voor Politiek, 4, 1954, p. 559-569; De welvaartsproblemantiek in enkele gewesten: Limburg, in idem, 7, 1957, p. 340-348. Info: ODIS-databank, HIP en Bilisium Bilzen.