Kasteel van Duras

Onderschrift bij deze fotoClassicistisch kasteel in Palladiaanse stijl. Gelegen op de plaats van de burcht van de Heren van Duras, voor het eerste vermeld in 1102. Kort na 1785 werd de burcht die toen bestond uit een neerhof met brouwerij en een erehof met herenhuis en donjon, door graaf van der Noot afgebroken en in 1787-1789 vervangen door het huidige landhuis, gebouwd naar ontwerp van architect G.J. Henry. Architect F. Verly ontwierp circa 1821 de parkaanleg. Vanaf circa 1875 tot 1902, verschillende aanpassingen van het gebouw in neobarokke stijl. Na schade door een bombardement in 1945, restauratie in 1960-1962 naar ontwerp van F. Bonaert, waarbij het gebouw in zijn oorspronkelijke vorm hersteld werd.

Omgracht kasteel op U-vormige plattegrond, gelegen in een uitgestrekt park, aangelegd in Engelse landschapsstijl, met een vijver en boompartijen. De ingang is afgesloten met een gesmeed ijzeren hek; een rechte gekasseide oprijlaan, circa één kilometer lang, afgezet met olmen, geeft vanaf de straat een zicht op het centrale gedeelte van het gebouw.

De binnenkoer is aan de voorzijde eveneens door een gesmeed ijzeren hek afgesloten; een brug over de gracht verbindt de oprijlaan met de binnenkoer, die symmetrisch is aangelegd, met in het midden een achtkantige vijver met fontein.

U-vormig complex, met centraal gedeelte van elf traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak (leien); bepleisterde en beschilderde baksteenbouw op een verhoogde begane grond, met natuurstenen plint. De gevel wordt over de drie middentraveeën gemarkeerd door de vestibule,in een halfronde portiek met Ionische zuilen galerij, die een zware architraaf draagt, afgezet met een tandlijst en een kroonlijst op klossen, en bekroond met een balustrade; deze gevelpartij is één bouwlaag hoger opgetrokken dan de rest van het gebouw, en afgedekt met een koepel.

Sterk vooruitspringende hoekrisalieten van twee traveeën. Gekorniste kroonlijst, zoals beschreven bij de vestibule, boven de tweede bouwlaag; hierboven de mezzanino. Rechthoekige vensters in een geprofileerde natuurstenen omlijsting, met lekdrempels op consoles. Geaccentueerde benedenvensters in risalieten, voorzien van een zware druiplijst op consoles.

Rechthoekige deur in de portiek; geprofileerde natuurstenen omlijsting, bekroond met een druiplijst op versierde consoles. Halfrond bordes met trappen. De achtergevel is eveneens van een halfrond risaliet voorzien, doch breder dan dat der voorgevel, even hoog als de rest van het gebouw en afgedekt met een stomp, kegelvormig dak. De uiterste traveeën springen in ten opzichte van de rest van de gevel. Gekorniste kroonlijst. Vensters en deur zoals aan de voorzijde. Breed terrasvormig bordes, afgezet met een balustrade.

Aan weerzij van de binnenkoer, dienstgebouwen van vijftien traveeën en één bouwlaag, onder zadeldaken (leien) met dakkapellen. Een galerij van vierkante pijlers, die een architraaf dragen, loopt voor de voorgevels, die voorzien zijn van lichte uitspringende pilasters en rechthoekige natuurstenen muuropeningen. Minder belangrijke woning van één bouwlaag uit de tweede helft van de 19de eeuw, links van het kasteel.

Interieur: de vertrekken zijn geschikt rondom twee ruimten, de vestibule (cirkelvormig) en het ontvangstsalon (ovaal), achter elkaar gelegen, en die zich, door de halfronde gevelvoorsprongen in voor- en achtergevel ook in de uitwendige ordonnantie van het gebouw aftekenen. Fraaie stucwerk-decoratie in classicistische stijl.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kasteel van Duras [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84280 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.