Balk

Balk

ooit een
Boom
geurend en zeurend
-naar men zegt viel
hij met een zucht-.

ontdaan van tooi en tak, van Tijd
gepeld, gevild tot op de
nerf, in kerf en knoest
opengelegd, splinter
van weerbarstigheid.

gebalkt, geknecht, gekneld
tot stramme stut.
nu
steunt, kraakt, kreunt hij,
Martelaar in het kruisgebint.

Herman ROHAERT in Fliegerdorf. Open Monumentendag 2006, Sint-Truiden: stadsbestuur, p. 21. Balk uit het dakgebinte van het ‘Offizierskasino’, Fliegerdorf Bevingen.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.