Balk

Balk

ooit een
Boom
geurend en zeurend
-naar men zegt viel
hij met een zucht-.

ontdaan van tooi en tak, van Tijd
gepeld, gevild tot op de
nerf, in kerf en knoest
opengelegd, splinter
van weerbarstigheid.

gebalkt, geknecht, gekneld
tot stramme stut.
nu
steunt, kraakt, kreunt hij,
Martelaar in het kruisgebint.

Herman ROHAERT in Fliegerdorf. Open Monumentendag 2006, Sint-Truiden: stadsbestuur, p. 21. Balk uit het dakgebinte van het ‘Offizierskasino’, Fliegerdorf Bevingen.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.