Tuin van een neoclassicistisch burgerhuis

Ommuurde en beboomde tuin bij een herenhuis, uit de 19de en 20ste eeuw.

Het perceel wordt gekenmerkt door de begroeide berm en de bomengordel aan Ordingendorp en aan de Veldstraat door een hoge bakstenen muur met toegangshek.

Bomen

Blauwe spar (Picea pungens 'Koster'), bruine beuk (Fagus sylvatica 'Atropunicea'), gewone robinia (Robina pseudacacia), rode bastaardpaardekastanje (Aesculus x carnea) en gewone vlier (Sambucus nigra).


Bron     : DE MAEGD C. & VAN DEN BOSSCHE H. 2003: Historische tuinen en parken van Vlaanderen. Inventaris Limburg. Deel 1: Gingelom, Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Brussel, Agentschap RO-Vlaanderen. Onroerend Erfgoed.
Auteurs :  De Maegd, Christiane, van den Bossche, Herman
Datum  : 2003

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Tuin van een neoclassicistisch burgerhuis [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/303482 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)