Hoeve uit de 19de eeuw

Goed onderhouden, semi-gesloten hoeve uit de 19de eeuw, aan de straat gelegen; gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), rondom een rechthoekig, gekasseid erf, dat door middel van een ijzeren poortje van de straat is afgesloten.

Ten noordwesten, woonhuis van vijf traveeën, door een druivelaar begroeid; het dak (nok evenwijdig aan straat) heeft een schild aan de noordoostzijde; overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel; enkele gedeelten zijn versteend; twee vensters, een bolkozijn, een klein zoldervenster en een deur.

Ten zuidwesten, grotendeels versteende en aangepaste stallingen waarvan het volume onder zadeldak met linker schild bewaard bleef. Ten zuidoosten, lage bakstenen varkensstallen van vier traveeën. Ten noordoosten, dwarsschuur van vier traveeën onder mank zadeldak; stijl- en regelwerk met lemen vullingen in het bovengedeelte, en bakstenen vullingen met gepikte timmer in de onderbouw; staldeur en lage poort, elk met een zolderluik erboven. Kunstleien beschieting der zuidoostelijke zijgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit de 19de eeuw [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23173 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.