Langgestrekte hoeve

Langgestrekte hoeve, met klein erf aan de achterzijde, gelegen aan de straat. Woonhuis van acht traveeën en dienstgebouwen van zeven traveeën, twee bouwlagen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), te situeren in de eerste helft van de 19de eeuw.

Lichtblauwgekalkte baksteenbouw op een gepikte plint. Getoogde vensters met verankerde boog, kalkstenen lekdrempels; luiken aan de benedenvensters van het woonhuis. Rechthoekige deuren in een kalkstenen omlijsting; geprofileerde omlijsting voor de woonhuisdeur.

Het dienstgebouw, rechts aansluitend op het woongedeelte, omvat stal en dwarsschuur: baksteenbouw, gedeeltelijk vernieuwd, onder zadeldak (Vlaamse pannen).

In de achtergevels bleef de oude kern in stijl- en regelwerk, deels met bakstenen, deels met lemen vullingen, bewaard. Interessant volumespel door aanbouwsels en kleine aanhorigheden onder daken met Vlaamse pannen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Langgestrekte hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23075 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.