Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk

Complex herenhuis met aanhorigheid op L-vormige plattegrond, met ommuurde tuin, gelegen op het hoekpand van Aalst-Drops en Melsterstraat.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder lichtgebogen zadeldak (Vlaamse pannen); oude kern uit de 17de eeuw merkbaar in benedenverdieping; bovenverdieping en bedaking uit de 19de eeuw; thans neoclassicistisch uitzicht. Baksteenbouw (witgekalkt) met sporen van mergelstenen banden en hoekstenen in de noordelijke zijpuntgevel en achtergevel; gebruik van arduin voor deur- en vensteromlijstingen. Oostelijke voorgevel met twee rechthoekige benedenvensters met arduinen boven- en onderdorpel; licht getoogde bovenvensters met strekse bovendorpel en arduinen onderdorpel. Rechthoekige, arduinen deuromlijsting op neuten met zwaar geprofileerde kroonlijst; bordes. Westelijke achtergevel met zelfde venstertypes als voorgevel. Noordelijke zijpuntgevel met schouderstukken en twee halfronde venstertjes met arduinen onderdorpel.

Duiventil tegen de zuidelijke zijgevel, constructie van één travee in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, onder zadeldak (pannen) met lagere nok dan het woonhuis. Haaks op deze duiventil, vakwerkconstructie met bakstenen vullingen, gecementeerd aan de zuidzijde.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23078 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.