Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk

Complex herenhuis met aanhorigheid op L-vormige plattegrond, met ommuurde tuin, gelegen op het hoekpand van Aalst-Drops en Melsterstraat.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder lichtgebogen zadeldak (Vlaamse pannen); oude kern uit de 17de eeuw merkbaar in benedenverdieping; bovenverdieping en bedaking uit de 19de eeuw; thans neoclassicistisch uitzicht. Baksteenbouw (witgekalkt) met sporen van mergelstenen banden en hoekstenen in de noordelijke zijpuntgevel en achtergevel; gebruik van arduin voor deur- en vensteromlijstingen. Oostelijke voorgevel met twee rechthoekige benedenvensters met arduinen boven- en onderdorpel; licht getoogde bovenvensters met strekse bovendorpel en arduinen onderdorpel. Rechthoekige, arduinen deuromlijsting op neuten met zwaar geprofileerde kroonlijst; bordes. Westelijke achtergevel met zelfde venstertypes als voorgevel. Noordelijke zijpuntgevel met schouderstukken en twee halfronde venstertjes met arduinen onderdorpel.

Duiventil tegen de zuidelijke zijgevel, constructie van één travee in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, onder zadeldak (pannen) met lagere nok dan het woonhuis. Haaks op deze duiventil, vakwerkconstructie met bakstenen vullingen, gecementeerd aan de zuidzijde.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23078 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.