Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk

Complex herenhuis met aanhorigheid op L-vormige plattegrond, met ommuurde tuin, gelegen op het hoekpand van Aalst-Drops en Melsterstraat.

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder lichtgebogen zadeldak (Vlaamse pannen); oude kern uit de 17de eeuw merkbaar in benedenverdieping; bovenverdieping en bedaking uit de 19de eeuw; thans neoclassicistisch uitzicht. Baksteenbouw (witgekalkt) met sporen van mergelstenen banden en hoekstenen in de noordelijke zijpuntgevel en achtergevel; gebruik van arduin voor deur- en vensteromlijstingen. Oostelijke voorgevel met twee rechthoekige benedenvensters met arduinen boven- en onderdorpel; licht getoogde bovenvensters met strekse bovendorpel en arduinen onderdorpel. Rechthoekige, arduinen deuromlijsting op neuten met zwaar geprofileerde kroonlijst; bordes. Westelijke achtergevel met zelfde venstertypes als voorgevel. Noordelijke zijpuntgevel met schouderstukken en twee halfronde venstertjes met arduinen onderdorpel.

Duiventil tegen de zuidelijke zijgevel, constructie van één travee in stijl- en regelwerk met bakstenen vullingen, onder zadeldak (pannen) met lagere nok dan het woonhuis. Haaks op deze duiventil, vakwerkconstructie met bakstenen vullingen, gecementeerd aan de zuidzijde.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23078 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto