Semi-gesloten hoeve

Semi-gesloten hoeve met gekasseide, trapezoïdale binnenkoer, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met verbouwingen van 1970.

Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Poortgebouw sinds verbouwing onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Rondbooginrijpoort met hoek- en negblokken.

Classicistisch woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, ten oosten van het erf, onder zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten: 1970), opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan erfzijde, sinds 1970 baksteenbouw, voorheen stijl- en regelwerk met lemen vullingen; alleen de kalkstenen steekboogdeuromlijsting met gestrekte tussendorpel bleef bewaard; kleine pui met steektrapje. Versteende oostgevel (tuinzijde). Getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen. In de noordelijke zijpuntgevel (straatzijde), twee gelijkaardige vensters op elke bouwlaag, en drie rechthoekige kozijnen in de top.

Ten westen van het erf, stallingen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans volledig gecementeerd (1970), op bakstenen plint en onder afgewolfd zadeldak (golfplaten: 1970). Zichtbare ankerbalken. Ten zuiden, haaks op de stalling, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten: 1970). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel. Sinds 1970 volledig gecementeerd.

Rechthoekige poort onder houten latei met opschrift AN X 1770 DEN 4 IUNIUS ITHN . Bakhuis in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met lagere nok (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel, thans gecementeerd (1970). Zichtbare ankerbalken.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Semi-gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23110 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.