Semi-gesloten hoeve

Semi-gesloten hoeve met gekasseide, trapezoïdale binnenkoer, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met verbouwingen van 1970.

Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Poortgebouw sinds verbouwing onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Rondbooginrijpoort met hoek- en negblokken.

Classicistisch woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, ten oosten van het erf, onder zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten: 1970), opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan erfzijde, sinds 1970 baksteenbouw, voorheen stijl- en regelwerk met lemen vullingen; alleen de kalkstenen steekboogdeuromlijsting met gestrekte tussendorpel bleef bewaard; kleine pui met steektrapje. Versteende oostgevel (tuinzijde). Getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen. In de noordelijke zijpuntgevel (straatzijde), twee gelijkaardige vensters op elke bouwlaag, en drie rechthoekige kozijnen in de top.

Ten westen van het erf, stallingen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans volledig gecementeerd (1970), op bakstenen plint en onder afgewolfd zadeldak (golfplaten: 1970). Zichtbare ankerbalken. Ten zuiden, haaks op de stalling, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten: 1970). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel. Sinds 1970 volledig gecementeerd.

Rechthoekige poort onder houten latei met opschrift AN X 1770 DEN 4 IUNIUS ITHN . Bakhuis in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met lagere nok (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel, thans gecementeerd (1970). Zichtbare ankerbalken.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Semi-gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23110 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.