Semi-gesloten hoeve

Semi-gesloten hoeve met gekasseide, trapezoïdale binnenkoer, opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw met verbouwingen van 1970.

Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Poortgebouw sinds verbouwing onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen). Rondbooginrijpoort met hoek- en negblokken.

Classicistisch woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, ten oosten van het erf, onder zadeldak (nok loodrecht op straat, golfplaten: 1970), opklimmend tot de tweede helft van de 18de eeuw. Aan erfzijde, sinds 1970 baksteenbouw, voorheen stijl- en regelwerk met lemen vullingen; alleen de kalkstenen steekboogdeuromlijsting met gestrekte tussendorpel bleef bewaard; kleine pui met steektrapje. Versteende oostgevel (tuinzijde). Getoogde vensters in kalkstenen omlijsting met trapezoïdale sluitsteen. In de noordelijke zijpuntgevel (straatzijde), twee gelijkaardige vensters op elke bouwlaag, en drie rechthoekige kozijnen in de top.

Ten westen van het erf, stallingen uit de tweede helft van de 18de eeuw. Stijl- en regelwerk met lemen vullingen, thans volledig gecementeerd (1970), op bakstenen plint en onder afgewolfd zadeldak (golfplaten: 1970). Zichtbare ankerbalken. Ten zuiden, haaks op de stalling, dwarsschuur onder zadeldak (golfplaten: 1970). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel. Sinds 1970 volledig gecementeerd.

Rechthoekige poort onder houten latei met opschrift AN X 1770 DEN 4 IUNIUS ITHN . Bakhuis in het verlengde van het woonhuis, onder zadeldak met lagere nok (Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met lemen vullingen op bakstenen stoel, thans gecementeerd (1970). Zichtbare ankerbalken.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Semi-gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23110 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Verenigingen vormen al eeuwen het weefsel voor ontmoeting, ontspanning en opvoeding, al waren ze steevast verzuild. Dat toont deze lijst uit 1922. De meest talrijke groepen waren – volgens eigen opgave ! – de Boerenbond met 900 leden en de twee ziekenkassen – liberaal en katholiek - met elk bijna 500 leden. De oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen waren zo kort na de eerste wereldoorlog uiteraard sterk. De turnkring Sint-Truiden-Sport gaf 45 volwassenen en 110 pupillen op en de Boy’Scouts 65 scouts en 120 leden.


De lijst van de verenigingen:

Harmonieën Koninklijke Harmonie (Urbain Sneyers) en Harmonie der Gilde (Anatole Vanassche)
Fanfares Melveren (Ed. Vanderschot) en Bevingen (Louis Bollen)
Toneelkringen Koninklijke Maatschappij “De vreugdegalm” (Nicolas Belet), Sint-Truidensch Volkstoneel (Antoon Beckers) en Toneelkring Patria (Henri Bonaers)
Koor Gregoriuskring (notaris Adrien Coemans)
Turnmaatschappijen Sint-Truiden-Sport (Lucien Sacré), Meisjes-Turnafdeeling Sint-Marten Alfons Quakkelaer) en Gymnastische Volkskring (Jean Menten)
De Sportvrienden (Emile Bastens)
De Jagers Saint-Hubert (Joseph Withofs)
Boy-Scouts (Michel Vanslype)
Handboogmaatschappijen A. Dirix (Ph. Struyven), Trimpeneers (Guillaume Strauven) en Ulens-Belet Bevingen (Antoine Biets)
Feestkring Sint-Truiden Vooruit (stadssecretaris Frans Leenen)
Letterkundige Kringen De Vlaamsche Eendracht (Joseph Everaerts) en Vlaamsche Meisjesbond (Margareta Vanoverstraeten).
Nationale Oud-Strijdersbond (Leopold Dehairs), Vlaamsche Oudstijdersbond (Dokter Quintens), Invaliedenbond (Joseph Odeurs), Kantonnale Bond der Weggevoerden (Max Deckers).
Meisjespatronaat Sint-Marten (Alfons Quakkelaer), Jongenspatronaat Sint-Marten (G. Van Leemput).
Werkliedenbond (Joseph Mercken), De Vereenigde Werklieden (Herman Geets), Leo’skring (G. Maus) en Sint-Jozefskring (Guillaume Coopmans)
Kantonnale Boerenbond (graaf Edmond de Meeus Kerkom).
Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de latere ziekenkassen, Help U Zelve (Lambert Keyenbergh), Christelijke Verbroedering (Leon Demal), Maatschappij Sint-Barbara (Clement Leynen) en Leo’skring (Louis Herbots).
Oudlerlingenbonden van de Staats Middelbare School (Constant Vandersmissen), van het Sint-Trudo’sgesticht (Joseph Huygens) en van de Broeders van Liefde (Louis Degreef).