Hoeve Winning Robijns

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw of tweede helft 19de eeuw met vierkant, geplaveid erf, gelegen aan de lichthellende Houtstraat.

Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen naast baksteenbouw op gepikte bakstenen plint.

Aan de noordoostzijde van het erf, poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw. Kern uit de 18de eeuw, met verbouwingen tijdens de tweede helft van de 19de eeuw (baksteen); inrijpoort onder houten latei, met rechts, het duivenhok, links, varkensstal.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Aan de erfzijde, enkelhuisordonnantie met houten kozijnramen en rechthoekige houten deuromlijsting met bovenlicht en gestrekte tussendorpel; steektrapje van kalksteen. Bakstenen straat- en tuingevel met getoogde vensters op arduinen lekdrempels; zijpuntgevel met beschieting van Vlaamse pannen (tweede helft 18de eeuw).

Ten zuidoosten van het erf, stalling van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Zichtbare ankerbalken.

Rechthoekige vensters en deuren. Doorrit onder houten latei op de zuidkant van het erf, daarboven een rechthoekig luik. Bakstenen zijpuntgevel, aan de straatzijde met hangende Vlaamse pannen (tweede helft 19de eeuw). Dwarsschuur ten zuidwesten van het erf, vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel; rechthoekige inrijpoort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Winning Robijns [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23123 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)