Hoeve Winning Robijns

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw of tweede helft 19de eeuw met vierkant, geplaveid erf, gelegen aan de lichthellende Houtstraat.

Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen naast baksteenbouw op gepikte bakstenen plint.

Aan de noordoostzijde van het erf, poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw. Kern uit de 18de eeuw, met verbouwingen tijdens de tweede helft van de 19de eeuw (baksteen); inrijpoort onder houten latei, met rechts, het duivenhok, links, varkensstal.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Aan de erfzijde, enkelhuisordonnantie met houten kozijnramen en rechthoekige houten deuromlijsting met bovenlicht en gestrekte tussendorpel; steektrapje van kalksteen. Bakstenen straat- en tuingevel met getoogde vensters op arduinen lekdrempels; zijpuntgevel met beschieting van Vlaamse pannen (tweede helft 18de eeuw).

Ten zuidoosten van het erf, stalling van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Zichtbare ankerbalken.

Rechthoekige vensters en deuren. Doorrit onder houten latei op de zuidkant van het erf, daarboven een rechthoekig luik. Bakstenen zijpuntgevel, aan de straatzijde met hangende Vlaamse pannen (tweede helft 19de eeuw). Dwarsschuur ten zuidwesten van het erf, vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel; rechthoekige inrijpoort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Winning Robijns [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23123 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.