Hoeve Winning Robijns

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw of tweede helft 19de eeuw met vierkant, geplaveid erf, gelegen aan de lichthellende Houtstraat.

Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen naast baksteenbouw op gepikte bakstenen plint.

Aan de noordoostzijde van het erf, poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw. Kern uit de 18de eeuw, met verbouwingen tijdens de tweede helft van de 19de eeuw (baksteen); inrijpoort onder houten latei, met rechts, het duivenhok, links, varkensstal.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Aan de erfzijde, enkelhuisordonnantie met houten kozijnramen en rechthoekige houten deuromlijsting met bovenlicht en gestrekte tussendorpel; steektrapje van kalksteen. Bakstenen straat- en tuingevel met getoogde vensters op arduinen lekdrempels; zijpuntgevel met beschieting van Vlaamse pannen (tweede helft 18de eeuw).

Ten zuidoosten van het erf, stalling van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Zichtbare ankerbalken.

Rechthoekige vensters en deuren. Doorrit onder houten latei op de zuidkant van het erf, daarboven een rechthoekig luik. Bakstenen zijpuntgevel, aan de straatzijde met hangende Vlaamse pannen (tweede helft 19de eeuw). Dwarsschuur ten zuidwesten van het erf, vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel; rechthoekige inrijpoort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Winning Robijns [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23123 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Burgemeesterwapens

Elke burgemeester laat zijn wapen na

De burgemeesters die bouwden of verbouwden aan het stadhuis lieten hun naam na in de vorm van hun familiewapen. Dat gebeurde zowel bij de torenheropbouw in 1606, de nieuwbouw van het stadhuis in 1759, de inrichting in 1788, de restauratie in 1927 en de actuele restauratie en nieuwe inrichting afgerond in 2016.

Burgemeesters van voor 1795 waren vooral belastinginners en verdelers van stedelijke taken, anders dan de burgemeesters vandaag. De geschilderde wapens uit 1788 in de vroegere raadszaal, nu trouwzaal, zijn niet steeds met heraldische nauwkeurigheid bijgeschilderd in de loop der jaren.

Keel = rood, sabel = zwart en lazuur = blauw.


Jan Lycops1606: gedeeld, in I van keel met gouden korenschoof, in II van goud een huismerk van sabel in de vorm van een patriarchaal kruis onderaan heraldisch rechts herkruist. Belforttoren gevel.


Willem Preuveneers 1606: van keel met gouden keper beladen met drie meerlen in sabel en vergezeld van drie zilveren scheerdersscharen met de punt naar onder. Belfortoren gevel.


Baudoin Moers 1759: van goud met drie morenhoofden van sabel, met wrongen van zilver, geplaatst 2-1. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.Maurice Schoenaerts 1759 in zilver een Boergondisch kruis van sabel met over alles heen een zilveren schelp. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.


Jean Barthélemy Balthazar de Pitteurs (-Hiegaerts) 1788: van zilver met een groene klimmende leeuw, rood geklauwd en getongd met schuinbalk van goud, beladen met vier zwarte koeken. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Trudo Luesemans 1788: gevierendeeld, in I en IV geschaakt van keel en goud in vier rijen, elk van vier vakken. II en III in zilver drie ruiten van lazuur, geplaatst 2-1. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Paul Cartuyvels 1927: op lazuur een zilveren, zwemmende zwaan met in het schildhoofd twee gouden sterren. Gebeeldhouwd onder het Trudobeeld in de belforttoren.


Veerle Heeren 2016: in goud een leeuw van keel, met kop en manen van sabel, geklauwd en getongd van lazuur, een gekanteeld schildhoofd van lazuur, bezaaid met venussymbolen van goud. Ingemetseld in de inkomhal.