Hoeve Winning Robijns

Gesloten hoeve uit de 18de eeuw of tweede helft 19de eeuw met vierkant, geplaveid erf, gelegen aan de lichthellende Houtstraat.

Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen naast baksteenbouw op gepikte bakstenen plint.

Aan de noordoostzijde van het erf, poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), deels in vakwerk-, deels in baksteenbouw. Kern uit de 18de eeuw, met verbouwingen tijdens de tweede helft van de 19de eeuw (baksteen); inrijpoort onder houten latei, met rechts, het duivenhok, links, varkensstal.

Ten noordwesten van het erf, boerenhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), uit de 18de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Overkalkt stijlen regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Aan de erfzijde, enkelhuisordonnantie met houten kozijnramen en rechthoekige houten deuromlijsting met bovenlicht en gestrekte tussendorpel; steektrapje van kalksteen. Bakstenen straat- en tuingevel met getoogde vensters op arduinen lekdrempels; zijpuntgevel met beschieting van Vlaamse pannen (tweede helft 18de eeuw).

Ten zuidoosten van het erf, stalling van vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen). Overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel. Zichtbare ankerbalken.

Rechthoekige vensters en deuren. Doorrit onder houten latei op de zuidkant van het erf, daarboven een rechthoekig luik. Bakstenen zijpuntgevel, aan de straatzijde met hangende Vlaamse pannen (tweede helft 19de eeuw). Dwarsschuur ten zuidwesten van het erf, vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel; rechthoekige inrijpoort onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Winning Robijns [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23123 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Diksmuide 05.12.1887  Sint-Truiden 16.11.1958  ongehuwd 

Dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens. Zus van minderbroeder pater Idesbald (+1954). Ll. Instituut H. Familie. Opgeleid tot ambulancier WO I. Naar Sint-Truiden 1921. Winkel textiel en fotografiemateriaal hoek Hoogbrugstraat-Ursulinenstraat. Vriendin van rentenierster Julie Stassart Staar. Volksnaam Miss Kodak . Hoofdambulancier Rode Kruis. Opgravingen Truiense gesneuvelden mei 1940 in Tielt. Lid van de weerstand. Ziekentransport en repatriëring slachtoffers WO II. Fotografeerde o.a. oude gebouwen en stoeten in Sint-Truiden en omgeving.

Grafsteen Schurhoven .

Lit.: Jack NAUS, 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, Sint-Truiden. Rode Kruis, 2010, p. 114-115 en 251-254.