Hoeve Waalhof

Gesloten hoeve met kern uit de eerste helft van de 17de eeuw, aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw en 1913 (na brand). Verankerde bakstenen gebouwen onder zadeldaken (mechanische pannen), gegroepeerd rondom de geplaveide binnenplaats.

Ten zuiden, poortgebouw van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak. Rechthoekige, getraliede vensters in vlakke kalkstenen omlijsting, op de eerste bouwlaag met sluitsteen, en oorspronkelijk beluikt; een klein venstertje met negblokken op de derde bouwlaag. Enkele gedichte steekboogvensters boven de poort. Gedrukte rondboogpoort, ingeschreven in een rechthoekige verankerde omlijsting van kalksteen, afgelijnd met een geprofileerde druiplijst. Houten kozijnraam en halfronde nis van het duifhuis in de achtergevel; naast het duifhuis, gevelsteen: A1638 / A1788. Linker zijgevel voorzien van rechthoekige kalkstenen vensters, met trapezoïdale sluitsteen op de eerste bouwlaag.

Ten westen, woonhuis (nok loodrecht op straat) van twee bouwlagen en zes traveeën op een verhoogde begane grond. Erfzijdegevel voorzien van rechthoekige muuropeningen met kalkstenen omlijstingen met trapezoïdale sluitsteen; bordes met dubbele steektrappen voor de deuren. De achtergevel werd volledig aangepast, op twee vensters na.

Ten noorden, aangepaste stallingen met enkele behouden, oorspronkelijke muuropeningen, rechthoekig in een kalkstenen omlijsting. Volledig aangepast stallingengedeelte naast de inrijpoort met een opschrift (?) op de straatgevel: O V W E R X (muurankers). Dubbele dwarsschuur ten oosten, met volledig aangepaste erfzijdegevel. Twee verankerde, kalkstenen korfboogpoorten in de buitengevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Waalhof [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23146 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.