Hoeve Coemanswoning

Zogenaamd "Coemanswoning", gesloten hoeve, met kern uit de 16de eeuw (?), gelegen in een bocht van de weg; de hoeve was oorspronkelijk bereikbaar langs een oprit over de Melsterbeek die het verloop van de weg volgde en voor de hoeve stroomde, doch die in oktober 1977 werd verlegd. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd, gebetonneerd erf.

Ten noorden, recente bakstenen inrijpoort onder zadeldak (Vlaamse pannen), met rechthoekige poort.

Ten noordoosten, fraai woonhuis, waarin de oude kern vrij gaaf bewaard bleef. Hoog huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil, mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); alleen de bovenverdieping bleef in leembouw bewaard: gecementeerd stijl- en regelwerk met lemen vullingen; overstekende verdieping (uitstekende balkkoppen, al dan niet op kraagstukken) ten opzichte van de gecementeerde, bakstenen benedenverdieping. Rechthoekige houten kozijnen, een oorspronkelijk beluikt bolkozijn op de benedenverdieping en een hoge deur met bovenlicht in een rechthoekige houten kozijn met tussendorpel. Witgekalkte en verankerde, bakstenen achtergevel. De bakstenen zuidoostelijke zijgevel is voorzien van gesmeed ijzeren muurankers onder meer S-vormige, de noordwestelijke zijgevel is volledig met klimop begroeid.

Aanleunend tegen de zuidoostgevel, recent bakstenen dienstgebouw onder zadeldak (golfplaten). Het poortgebouw wordt geflankeerd door lage stallingen in baksteenbouw, waarvan de erfzijdegevels volledig vernieuwd werden. De zuidwestelijke erfzijde wordt ingenomen door recente of vernieuwde dienstgebouwen. Ten zuiden, dwarsschuur van drie traveeën. onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en gedeeltelijk zichtbare, rijke houtconstructie; een schuurpoort en een lage deur.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Coemanswoning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23150 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham 

Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en Marie Josephine Clémentine Vlekken. Grootvader van publicist Jan Flamend.  

Regent. Speechschrijver  voor Fred Bertrand en burgemeester Thenaers. Leraar  Frans, geschiedenis en muziek middenschool Koninklijk Atheneum. Zanger van op de stadhuistoren. Organist kerk Nieuw Sint-Truiden. Houtstraat. Pilotenhulp tijdens WO II. 

Even dienstdoend burgemeester  bij bevrijding WO II. Later medewerker Jules Boden, fabriek Trudo-fruitsappen voor franstalige briefwisseling, geleide bezoeken en druivenaankoop in Frankrijk. Correspondent fruitteelt in La Libre Belgique. Artikels in De Standaard en Ons Volk. Artikelenreeks Oud-Sint-Truiden in De Tram. Meerdere edities van gids over Sint-Truiden, aanvankelijk gebaseerd op gidsencursus Polyd. Daniëls. 

Medestichter stedelijke dienst voor toerisme. Bevriend met senator de Marneffe, Fred Bertrand, zanger Mansouck, schoonbroer Paul Blavier, schilder Tysmans, commissaris Lambeets, gebroeders Stultjens, dokter Jammaers e.a.

Publ.: Schilder Joz. Tijsmans, in Ons Volk, 18, 1932, nr. 1, 3 januari, p. 14-15.; Het merkwaardige Oud-St. Truiden, in Ons Volk, jg. 18, 1932, nr. 38, 18 september, p. 602-603, nr. 40, 2 oktober, p. 634-635, nr. 41, p. 654, met dankbetuiging aan gids E.H. Daniëls; Begijnhof, (Oud-Sint-Truiden), in De Tram, 18.06.1932; Een gelukkig initiatief te Sint Truiden. De restauratie van het kerkje van Guvelingen, in cultureel bijvoegsel HBVL, 25.08.1937; Gids voor Sint-Truiden, Sint-Truiden. 1936, met 2 heruitgaven in 1957 en 1980 (…Groot-Sint-Truiden).
Info: Paul Flamend.
Lit.: JORISSEN; LONDOZ, De lijdensweg van de Gids voor Groot-Sint-Truiden, in De Gazet van Antwerpen, 11.12.1980; Zc, De nieuwe gids van groot Sint-Truiden is er, in HLN, 16.04.1982.