Hoeve Coemanswoning

Zogenaamd "Coemanswoning", gesloten hoeve, met kern uit de 16de eeuw (?), gelegen in een bocht van de weg; de hoeve was oorspronkelijk bereikbaar langs een oprit over de Melsterbeek die het verloop van de weg volgde en voor de hoeve stroomde, doch die in oktober 1977 werd verlegd. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd, gebetonneerd erf.

Ten noorden, recente bakstenen inrijpoort onder zadeldak (Vlaamse pannen), met rechthoekige poort.

Ten noordoosten, fraai woonhuis, waarin de oude kern vrij gaaf bewaard bleef. Hoog huis van zes traveeën en twee bouwlagen onder zeer steil, mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); alleen de bovenverdieping bleef in leembouw bewaard: gecementeerd stijl- en regelwerk met lemen vullingen; overstekende verdieping (uitstekende balkkoppen, al dan niet op kraagstukken) ten opzichte van de gecementeerde, bakstenen benedenverdieping. Rechthoekige houten kozijnen, een oorspronkelijk beluikt bolkozijn op de benedenverdieping en een hoge deur met bovenlicht in een rechthoekige houten kozijn met tussendorpel. Witgekalkte en verankerde, bakstenen achtergevel. De bakstenen zuidoostelijke zijgevel is voorzien van gesmeed ijzeren muurankers onder meer S-vormige, de noordwestelijke zijgevel is volledig met klimop begroeid.

Aanleunend tegen de zuidoostgevel, recent bakstenen dienstgebouw onder zadeldak (golfplaten). Het poortgebouw wordt geflankeerd door lage stallingen in baksteenbouw, waarvan de erfzijdegevels volledig vernieuwd werden. De zuidwestelijke erfzijde wordt ingenomen door recente of vernieuwde dienstgebouwen. Ten zuiden, dwarsschuur van drie traveeën. onder zadeldak (Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en gedeeltelijk zichtbare, rijke houtconstructie; een schuurpoort en een lage deur.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Coemanswoning [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23150 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Zepperen 15.07.1814  - Sint-Joost-ten-Node 08.01.1890

  Jeanne Bamps

Burgemeesters- en stokerszoon. Jongere broer van de Hasseltse advocaat en boekenverzamelaar Antoine Louis. Medische studie universiteit Luik. Geneesheer te Hasselt. Huwde in Hasselt in 1846 met de dochter van de gekende geneesheer-auteur Antoine Bamps. Stichtte met latere minister Thonissen het  ‘Journal du Limbourg belge’ 1840. Naar Brussel 1841. Redacteur van Limburgse en Brusselse kranten. Secretaris Hoge Landbouwraad en lid van geneeskundige en statistische commissies. Leidend ministerieambtenaar. Voorbereiding wetgeving ontginning woeste gronden en irrigatie. Rapport algemene landbouwtelling 1846. Medewerker eerste grote landbouwtentoonstelling en oprichting landbouwcomicen 1848. Afdelingshoofd sectie Landbouw, Ministerie Binnenlandse Zaken 1846. Medewerker minister Vandenpeereboom bij rundpestbestrijding 1865. Secretaris-generaal Ministerie Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken 1884-1888. IJverde voor uitbreiding Natuurhistorisch museum en de inspectie van kunstonderwijs. Publiceerde en vertaalde over landbouwstatistiek en geneeskunde. Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 1880-1882. Inzender parabeltekst in mysterieus Teutenbargoens aan Jan Frans Willems 1838. Zelf grootvader van psycholoog Albert Michotte van den Berck KUL.

 

Publ.: De la culture du chanvre dans ses rapports avec la Belgique, in : Journal d'Agriculture pratique, 5, 1852, p. 335-337; De la durée de la vie humaine, z.p., z.j.
 Lit.: M. BECO, in: Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1889-1890, p. 103; A. PIGEOLET, in : Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 4de reeks, 4, 1890, p. 18, 20-22; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique..., Brussel, 1935, p. 43; M. DE VROEDE, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, Leuven, Parijs, 1963, p. 18-19; Leen BOONEN, Bio-bibliografie van ministers, kabinetschefs, secretarissen generaal, directeurs generaal, inspecteurs generaal, bestuursdirecteurs uit '100 jaar Ministerie van Landbouw', 1884-1984, Brussel, 1984, werkdocument Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven; JORISSEN; Leven in Oud Zepperen. Va kjoezestein tot kurrezoug, Zepperen: Remacluskring, 1999, p. 99 en 101; R. PENDERS en R. VAN LAERE, Antoine Louis Bellefroid (1801-1867), voedstervader van de Hasseltste bibliotheken of de bibliofiele erfenis van een 19de-eeuws mecenas, in Tesi Samanunga vvas edele unde scona. Liber amicorum Theo Coun, Hasselt, 2005, p. 291-302; Jozef MERTENS, Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse; 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten, in Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 10, 2010, p. 51-53 en 87-88.
Bidprentje: Beeldbank Kortrijk.