Gesloten hoeve

Gesloten hoeve met kern uit de 19de eeuw. Een recent houten inrijpoortje en een muur van cementblokken sluiten het erf aan de oostzijde van de straat af.

Ten zuidwesten, stal en woonhuis; zeven traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen). Stijl- en regelwerk met geelgekalkte lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel; gepikte stijlen (negen) en tussenstijlschoren: in de eerste travee tegen de derde ankerbalk en in de laatste travee tegen de zevende ankerbalk. Een zolderluik, twee aangepaste vensters, drie deuren en een aangepaste(?) poort.

Ten zuidoosten, varkensstallen van drie traveeën onder zadeldakje (Vlaamse pannen); leembouw op een zeer lage bakstenen stoel; drie deurtjes. De dienstgebouwen ten noordoosten en noordwesten zijn recentere bakstenen constructies.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23155 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)