Hoeve in L-vorm

L-vormige hoeve uit de 19de eeuw, vlak bij de straat gelegen, aan het kruispunt met een kleinere weg. Gebouwen in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf.

Ten noordwesten, woonhuis van zes traveeën (nok evenwijdig aan straat); verhoogde bakstenen stoel. De erfzijdegevel telt zeven gepikte stijlen, vier gepikte regels en een dito tussenstijlschoor in de derde travee tegen de vierde ankerbalk. Onderkelderde opkamer in de twee laatste traveeën. Twee gewijzigde vensters en een bolkozijn in de opkamer; een deur. De straatzijdegevel telt eveneens zeven gepikte stijlen, drie gepikte regels en twee dito tussenstijlschoren: in de eerste travee tegen de tweede ankerbalk en in de vierde travee tegen de vierde ankerbalk; grotendeels gewijzigde muuropeningen. Versteende zuidwestelijke zijgevel. Kunstleien beschieting tegen de noordoostelijke zijgevel.

Ten noordoosten, dwarsschuur en stal van drie traveeën; schuurpoort met aanleunende staldeur, en laag poortje. Pannen beschieting in de noordwestelijke geveltop. Vrijwel volledig versteend aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen dezelfde gevel.

Ten zuiden, een recente vervanging van de oorspronkelijke varkensstal.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23161 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.