Hoeve uit de 19de eeuw

Hoeve met losstaande bestanddelen uit de 19de eeuw, gelegen in een bocht van de weg; boomgaard en moestuin ten zuiden. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een onregelmatig gevormd erf.

Een eerste woonhuis bevindt zich ten noorden van het erf; vijf traveeën, oorspronkelijk in stijl- en regelwerk met witgekalkte vullingen en gepikte stijlen, thans grotendeels versteend; de straatgevel telt twee beluikte bolkozijnen; de erfzijdegevel is volledig versteend. Aangebouwde travee onder een van schilden voorzien lessenaarsdakje tegen de zuidelijke zijgevel.

Ten zuiden, tweede, thans verlaten woonhuis van vijf traveeën; stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een gepikte bakstenen stoel; de erfzijdegevel telt zes gepikte stijlen; onderkelderde opkamer in de eerste travee; kleine vensters en een deur. De zuidgevel is voorzien van een gepikte tussenstijl in de eerste travee tegen de tweede ankerbalk; twee vensters en een deur. Aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de westgevel.

Volledig versteende en aangepaste stallen en bakhuis ten westen van het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve uit de 19de eeuw [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23166 Geraadpleegd op 12-11-2019