Kapelanie

De kapelanij, opgetrokken omstreeks 1857 (zie kadaster) is een sober dubbelhuis, drie traveeën breed en twee bouwlagen hoog, opgetrokken in baksteen boven een kalkstenen plint en onder een laag leien zadeldak tussen aandaken. Tegen de rechterzijgevel is een aanbouw opgetrokken van één bouwlaag onder leien schilddak. Voor- en achtergevel zijn geritmeerd met een licht geaccentueerde middenrisaliet en hoeklisenen. Een onderbroken kalkstenen Kordonlijst (enkel over de breedte van de middenrisaliet en hoeklisenen) markeert het niveau van de onderdorpels van de verdiepingvensters, een volwaardige Kordonlijst (over de volledige gevelbreedte) markeert de kroonlijst. De hoeklisenen zijn verder verlevendigd met mergelstenen kapitelen onder de Kordonlijsten; enkele van deze kapitelen zijn versierd met een kruis.

Voor- en achtergevel zijn voorzien van muuropeningen in een regelmatige spreiding. De rechthoekige voordeur is voorzien van een kalkstenen omlijsting met kroonlijst, de ramen zijn alle getoogd, met kalkstenen onderdorpels. Binnen de kroonlijstzone is zowel aan voor- als achterzijde een sequentie van mergelstenen steigergaten voorzien. De linkerzijgevel omvat een rechthoekig zijdeurtje in kalkstenen omlijsting, één getoogd raam van het type in de hoofdgevels, alsook twee kleine raampjes op zolderniveau. De rechterzijgevel gaat grotendeels schuil achter de aanbouw en omvat slechts een klein venstertje op zolderniveau. De aanbouw tegen de rechterzijgevel omvat een getoogd deurtje aan tuinzijde.

De kapelanij behield een tuinperceel (voor- en achtertuin), dat wordt afgeboord door de kerkhofmuren. Aan de andere zijden grenst het aan boomgaarden. De tuin heeft geen noemenswaardige aanleg meer.


Bron     : Beschermingdossier DL002445
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Kapelanie [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/200400 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Zepperen 15.07.1814  - Sint-Joost-ten-Node 08.01.1890

  Jeanne Bamps

Burgemeesters- en stokerszoon. Jongere broer van de Hasseltse advocaat en boekenverzamelaar Antoine Louis. Medische studie universiteit Luik. Geneesheer te Hasselt. Huwde in Hasselt in 1846 met de dochter van de gekende geneesheer-auteur Antoine Bamps. Stichtte met latere minister Thonissen het  ‘Journal du Limbourg belge’ 1840. Naar Brussel 1841. Redacteur van Limburgse en Brusselse kranten. Secretaris Hoge Landbouwraad en lid van geneeskundige en statistische commissies. Leidend ministerieambtenaar. Voorbereiding wetgeving ontginning woeste gronden en irrigatie. Rapport algemene landbouwtelling 1846. Medewerker eerste grote landbouwtentoonstelling en oprichting landbouwcomicen 1848. Afdelingshoofd sectie Landbouw, Ministerie Binnenlandse Zaken 1846. Medewerker minister Vandenpeereboom bij rundpestbestrijding 1865. Secretaris-generaal Ministerie Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken 1884-1888. IJverde voor uitbreiding Natuurhistorisch museum en de inspectie van kunstonderwijs. Publiceerde en vertaalde over landbouwstatistiek en geneeskunde. Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 1880-1882. Inzender parabeltekst in mysterieus Teutenbargoens aan Jan Frans Willems 1838. Zelf grootvader van psycholoog Albert Michotte van den Berck KUL.

 

Publ.: De la culture du chanvre dans ses rapports avec la Belgique, in : Journal d'Agriculture pratique, 5, 1852, p. 335-337; De la durée de la vie humaine, z.p., z.j.
 Lit.: M. BECO, in: Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1889-1890, p. 103; A. PIGEOLET, in : Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 4de reeks, 4, 1890, p. 18, 20-22; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique..., Brussel, 1935, p. 43; M. DE VROEDE, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, Leuven, Parijs, 1963, p. 18-19; Leen BOONEN, Bio-bibliografie van ministers, kabinetschefs, secretarissen generaal, directeurs generaal, inspecteurs generaal, bestuursdirecteurs uit '100 jaar Ministerie van Landbouw', 1884-1984, Brussel, 1984, werkdocument Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven; JORISSEN; Leven in Oud Zepperen. Va kjoezestein tot kurrezoug, Zepperen: Remacluskring, 1999, p. 99 en 101; R. PENDERS en R. VAN LAERE, Antoine Louis Bellefroid (1801-1867), voedstervader van de Hasseltste bibliotheken of de bibliofiele erfenis van een 19de-eeuws mecenas, in Tesi Samanunga vvas edele unde scona. Liber amicorum Theo Coun, Hasselt, 2005, p. 291-302; Jozef MERTENS, Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse; 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten, in Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 10, 2010, p. 51-53 en 87-88.
Bidprentje: Beeldbank Kortrijk.