Hoeve Vrancken

Zogenaamd "Hoeve Vrancken". Semi-gesloten hoeve op U-vormige plattegrond, uit de tweede helft van de 18de eeuw; witgekalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op gepikte bakstenen stoel.

Ten noorden, overluifelde inrijpoort, die het erf afsluit. Woonhuis onder schilddak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); ordonnantie: stalwoonhuis; kozijnramen en -deuren.

Ten westen, dwarsschuur en stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Vrancken [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23081 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.