Pastorie van de Sint-Harlindis-en-Relindisparochie

Gelegen in een ommuurde tuin. Eenvoudig neoclassicistisch dubbelhuis van respectievelijk drie traveeën (voorgevel) en vijf traveeën (achtergevel), en twee bouwlagen onder schilddak (mechanische pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw.

Baksteenbouw met verwerking van arduin. Voorgevel gemarkeerd door een middenrisaliet (één travee) en hoeklisenen. Beluikte vensters met arduinen boven- en onderdorpels; doorgetrokken lekdrempels van de bovenvensters als belijnend kordon in de spaarvelden; smalle rechthoekige zoldervensters. Rechthoekige arduinen deuromlijsting met neuten en druiplijst; gestrekte houten tussendorpel en bovenlicht.

Achtergevel: sobere, vlakke gevel, beluikte benedenvensters met stenen dorpels en meer gedrongen bovenvensters met strekse latei en arduinen lekdrempels.

Links en rechts, bijbouw (bergplaatsen) van één bouwlaag onder zadeldak met lagere nok.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie van de Sint-Harlindis-en-Relindisparochie [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23087 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.