Gesloten hoeve

Gesloten hoeve uit begin 19de eeuw, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat en voorafgegaan door een voortuintje. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom het rechthoekig erf.

Ten zuiden, poortgebouw; verankerde kalkstenen rondboogpoort; duifhuis in de achtergevel; zijgevels afgewerkt met aandak en vlechtingen.

Ten westen, boerenhuis (enkelhuistype, nok loodrecht op straat) van oorspronkelijk een, thans anderhalve bouwlaag en vijf traveeën op een verhoogde begane grond voorzien van kalkstenen keldervensters. Rechthoekige muuropeningen in een vlakke kalkstenen omlijsting; de deur wordt voorafgegaan door een steektrap. Sterk aangepaste achtergevelordonnantie. Zijgevels voorzien van aandaken en vlechtingen. Hiernaast een bergplaats en wagenhuis van recentere datum.

Ten zuiden en ten oosten, stallen, voorzien van rechthoekige kalkstenen muuropeningen. De oostelijk gelegen stal is gevat tussen van aandaken en vlechtingen voorziene zijgevels. Ten noorden, dwarsschuur van drie traveeën, voorzien van verankerde, kalkstenen korfboogpoorten, en gedateerd op de sluitsteen der erfzijdepoort: GB 1810. Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23132 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.