Gesloten hoeve

Gesloten hoeve uit begin 19de eeuw, wat achteruit gelegen ten opzichte van de straat en voorafgegaan door een voortuintje. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gelegen rondom het rechthoekig erf.

Ten zuiden, poortgebouw; verankerde kalkstenen rondboogpoort; duifhuis in de achtergevel; zijgevels afgewerkt met aandak en vlechtingen.

Ten westen, boerenhuis (enkelhuistype, nok loodrecht op straat) van oorspronkelijk een, thans anderhalve bouwlaag en vijf traveeën op een verhoogde begane grond voorzien van kalkstenen keldervensters. Rechthoekige muuropeningen in een vlakke kalkstenen omlijsting; de deur wordt voorafgegaan door een steektrap. Sterk aangepaste achtergevelordonnantie. Zijgevels voorzien van aandaken en vlechtingen. Hiernaast een bergplaats en wagenhuis van recentere datum.

Ten zuiden en ten oosten, stallen, voorzien van rechthoekige kalkstenen muuropeningen. De oostelijk gelegen stal is gevat tussen van aandaken en vlechtingen voorziene zijgevels. Ten noorden, dwarsschuur van drie traveeën, voorzien van verankerde, kalkstenen korfboogpoorten, en gedateerd op de sluitsteen der erfzijdepoort: GB 1810. Zijgevels met aandak, vlechtingen en topstuk.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Gesloten hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23132 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.