Hoeve en dienstgebouwen

Gesloten hoeve, met woonhuis uit begin 19de eeuw en volledig herbouwde dienstgebouwen van 1916. Het woonhuis heeft een voortuintje, door een laag muurtje en een hek van de straat afgesloten. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig, geplaveid erf.

Ten zuidoosten, rechthoekige inrijpoort onder houten latei, geflankeerd door arduinen pilasters; gevelsteen boven de poort: T.S./AN 1805 NO. Het poortgebouw is aan de rechterzijde bovenaan afgelijnd met een kalkstenen hoekband. Rechter zijgevel met aandak en vlechtingen.

Links hiervan, woonhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag. Kalkstenen hoekband aan de linker zijgevel. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijstingen. Boven de deur der erfzijdegevel, een gevelsteen met jaartal 1805. Zijgevels met aandaken; vlechtingen en schouderstukken aan de rechter zijgevel.

Dienstgebouwen voorzien van getoogde muuropeningen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve en dienstgebouwen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23145 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.