Hoeve en dienstgebouwen

Gesloten hoeve, met woonhuis uit begin 19de eeuw en volledig herbouwde dienstgebouwen van 1916. Het woonhuis heeft een voortuintje, door een laag muurtje en een hek van de straat afgesloten. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig, geplaveid erf.

Ten zuidoosten, rechthoekige inrijpoort onder houten latei, geflankeerd door arduinen pilasters; gevelsteen boven de poort: T.S./AN 1805 NO. Het poortgebouw is aan de rechterzijde bovenaan afgelijnd met een kalkstenen hoekband. Rechter zijgevel met aandak en vlechtingen.

Links hiervan, woonhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag. Kalkstenen hoekband aan de linker zijgevel. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijstingen. Boven de deur der erfzijdegevel, een gevelsteen met jaartal 1805. Zijgevels met aandaken; vlechtingen en schouderstukken aan de rechter zijgevel.

Dienstgebouwen voorzien van getoogde muuropeningen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve en dienstgebouwen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23145 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.