Hoeve en dienstgebouwen

Gesloten hoeve, met woonhuis uit begin 19de eeuw en volledig herbouwde dienstgebouwen van 1916. Het woonhuis heeft een voortuintje, door een laag muurtje en een hek van de straat afgesloten. Bakstenen gebouwen onder zadeldak, gegroepeerd rondom een rechthoekig, geplaveid erf.

Ten zuidoosten, rechthoekige inrijpoort onder houten latei, geflankeerd door arduinen pilasters; gevelsteen boven de poort: T.S./AN 1805 NO. Het poortgebouw is aan de rechterzijde bovenaan afgelijnd met een kalkstenen hoekband. Rechter zijgevel met aandak en vlechtingen.

Links hiervan, woonhuis van vier traveeën en twee en een halve bouwlaag. Kalkstenen hoekband aan de linker zijgevel. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijstingen. Boven de deur der erfzijdegevel, een gevelsteen met jaartal 1805. Zijgevels met aandaken; vlechtingen en schouderstukken aan de rechter zijgevel.

Dienstgebouwen voorzien van getoogde muuropeningen.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve en dienstgebouwen [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23145 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.