Hoeve van 1776

Semi-gesloten hoeve, hergebruikte timmer van de hoeve "Natenbampt" gelegen bij De Mot in de voormalige enclave van Brustem. Gedateerd 1776 op de deurlatei; vlak aan de straat gelegen, een belangrijk element in het straatbeeld. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige erf.

Poortgebouw en woonhuis in een vleugel, ten oosten van het erf; zeven traveeën in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel. De straatzijdegevel telt acht gepikte stijlen, vier dito regels, een hoekstijlschoor in de laatste travee en een tussenstijlschoor in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk. Opkamer in de tweede travee. Drie beluikte vensters waarvan twee getraliede bolkozijnen. Rechthoekige inrijpoort in de eerste travee. Recent aanbouwsel tegen de erfzijdegevel. Pannen beschieting tegen de rechter zijgevel en aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel.

Grotendeels versteende varkensstallen van vijf traveeën, ten zuiden van het erf; vijf lage deurtjes onder houten lateien. Ten westen, versteende dwarsschuur van vijf traveeën met vijf zichtbare, gepikte ankerbalken; oorspronkelijke, tot de dakrand reikende schuurpoort. Recent aanbouwsel tegen de voorgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve van 1776 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23164 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Een marmeren buste voor de oud-burgemeester

Clement Cartuyvels  was de zoon van een zeepfabrikant op de Grote Markt en neefje van burgemeester Guillaume Vanvinckenroy . Hij droeg zelf de sjerp tussen 1899 en 1921. Op zijn CV lezen we: advocaat, bankier, provincieraadslid, gedeputeerde, vrederechter, gemeenteraadslid, volksvertegenwoordiger, senator, voorzitter Sint-Vincentiusgenootschap, derdeordeling en katholiek. Hij maakte de Belle Epoque in zijn stad mee: vernederlandsing van het bestuur, aanleg tramlijnen, riolering, waterleiding, bouw slachthuis, provinciale 'expositie' in 1907. Maar Clément moest ook de schok van de Duitse inval meemaken. Zijn zoon Paul, majoor van de Burgerwacht, verdween een jaar in Duitse kampen en hijzelf werd het laatste jaar van de oorlog uit zijn ambt ontheven. Clément woonde in de Capucijnenstraat in een herenhuis, later omgebouwd tot Sint-Annakliniek. De bank Cartuyvels:Clément stierf op zijn kasteeltje in Verlaine en kreeg, behalve een straatnaam (de vroegere Capucijnen- en Coemansstraat) in 1921, ook een marmeren borstbeeld. Toen zijn zoon notaris Paul Cartuyvels  in 1927 zelf burgemeester werd, kreeg hij van zijn makkers oud-burgerwachten een ontwerptekening voor een borstbeeld van zijn papa cadeau. De ontwerper was niemand minder van Victor de Haen uit het Brusselse, die ook de wedstrijd had gewonnen voor het monument voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog op Sint-Marten. Op kosten van het stadsbestuur werd de buste in marmer uitgevoerd en prijkte voortaan in het stadhuis. Momenteel in erfgoeddepot bij de Zusters Ursulinen. Vermits het beeld postuum werd getekend, herken je duidelijk de pose op het bidprentje van Clément Cartuyvels. Op zijn linkerschouder liet de beeldhouwer van het witte marmer zijn naam in sierlijke letters na. Lees: 
Wie was wie in Sint-Truiden?, Sint-Truiden: Stedelijke openbare bibliotheek, 2011, p. 39 en 43-45.