Hoeve van 1776

Semi-gesloten hoeve, hergebruikte timmer van de hoeve "Natenbampt" gelegen bij De Mot in de voormalige enclave van Brustem. Gedateerd 1776 op de deurlatei; vlak aan de straat gelegen, een belangrijk element in het straatbeeld. Gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom het rechthoekige erf.

Poortgebouw en woonhuis in een vleugel, ten oosten van het erf; zeven traveeën in stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen op een verhoogde bakstenen stoel. De straatzijdegevel telt acht gepikte stijlen, vier dito regels, een hoekstijlschoor in de laatste travee en een tussenstijlschoor in de tweede travee tegen de tweede ankerbalk. Opkamer in de tweede travee. Drie beluikte vensters waarvan twee getraliede bolkozijnen. Rechthoekige inrijpoort in de eerste travee. Recent aanbouwsel tegen de erfzijdegevel. Pannen beschieting tegen de rechter zijgevel en aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de linker zijgevel.

Grotendeels versteende varkensstallen van vijf traveeën, ten zuiden van het erf; vijf lage deurtjes onder houten lateien. Ten westen, versteende dwarsschuur van vijf traveeën met vijf zichtbare, gepikte ankerbalken; oorspronkelijke, tot de dakrand reikende schuurpoort. Recent aanbouwsel tegen de voorgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve van 1776 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23164 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be