Hoeve Goessens

Zogenaamd "Hoeve Goessens", gesloten hoeve met rechthoekige binnenkoer uit de eerste helft van de 18de eeuw en het vierde kwart van de 19de eeuw. Moestuin met haag, gelegen ten zuiden, achter het woonhuis, verder omgeven met boomgaard. Bakstenen kapel (eerste kwart 20ste eeuw) onder zadeldak (kunstleien) tegen de oostgevel.

Westvleugel onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) aan de straatzijde, met centrale, rechthoekige inrijpoort. Links van de poort, uitbreiding van het woonhuis, met drie rechthoekige keldervensters in kalkstenen omlijstingen. Rechts, stallen. Baksteenbouw, aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Ten zuiden van het erf, merkwaardig woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Witgekalkte gevel aan erfzijde; behouden kalkstenen kloosterkozijnen en rechthoekige kalkstenen deur met gestrekte tussendorpel en bordes; gecementeerde steekboogvenstertjes met kalkstenen onderdorpel op de tweede bouwlaag. Achtergevel: vensters, zie voorgevel. Oostelijke puntgevel met aandak en muurvlechtingen.

Gevels der stallen ten westen en ten noorden van het erf, en der dwarsschuur ten oosten van het erf, tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw verbouwd. Zuidelijke zijpuntgevel der dwarsschuur behield echter het aandak met muurvlechtingen en drie oculi in de top.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Goessens [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23079 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

Sint-Truiden 11.05.1884   Sint-Jans-Molenbeek 10 of 16.08.1946 Virginie Crokaert  

Zoon van herenboer Eugène uit Attenhoven en Marie Virginie Devue . Ouderlijk huis hoeve Stayenhof. 

Studeerde Germaanse filologie in Leuven. Voorzitter Limburgse studentengilde . Leraar Paturages 1910, Ath, Gent, Brussel, Chimay, Elsene en koninklijk atheneum Hasselt 1919-1922. Krijgsgevangen burgerwacht WO I, tentenkamp Munster tot begin 1915. Gehuwd met Zellikse. Gemeenteraadslid  1921 en schepen  van openbare werken en onderwijs 1926-1938. Katholiek volksvertegenwoordiger  1921-1945, senator 1946. Bijkomende rechtenstudie afgebroken. Eerst liberaal, dan activist en later katholiek minimalist. Lid Katholieke Vlaamse Kamergroep en verdediger minimumprogramma Van Cauwelaert o.a. in debat met Herman Vos in 1924. 6de jaarlijks congres Katholieke Vlaamse Landsbond  in Sint-Truiden 1927. Wetsvoorstellen bestuurlijke amnestie 1924 en taalgebruik middelbaar onderwijs 1932. Artikels in De Standaard. 

Dagelijks bestuur Katholieke Vlaamsche Landsbond 1930-1935 en betrokken bij de christelijke middenstand. Scheurlijst Verenigde Katholieken1932 na open conflict met conservatief katholieke burgemeester Cartuyvels  over commissarisbenoeming broer Joseph Blavier 1928. Christen-democratisch verruimer. Legendarisch dienstbetoon. IJverde voor sociale huisvesting, oudstrijders, katholiek onderwijs en landbouwersbelangen. Ondervoorzitter literaire Van Veldeke-Leëncomité 1938. Lijkrede door burgemeester Thenaers in De Tram  25.08.1946. Geschilderd portret door Jos Tysmans 1932. 

Grafmonument met IJzertoren Schurhoven.  

 Info: ODIS-databank, AMVC en HIP.
 Lit.: Ernest DE LAMINNE, Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 23-25; Le cas de M. Blavier, in La Libre Belgique, 42, nr. 340, ca. 1920; Paul VRYDAGHS, Blavier in de amnestie-commissie, in De Schelde, 08.01.1925; HBVL, 22.11.1932; Adriaan LINTERS, Biografie van Emile Blavier, Hasselt: eigen beheer, 1969-1970; Bernard VAN CAUSENBROECK, in NEVLAB, p. 510-511; Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in LOLL, 79, 2000, p. 41-96; Urbain VANDERCASTEELEN, De noam Blavjei (BLAVIER) is bekénd in Sintrùin, in 't Bukske, nr. 3, Sint-Truiden: Neigemenneke, 2015, p. 64-66.