Hoeve Goessens

Zogenaamd "Hoeve Goessens", gesloten hoeve met rechthoekige binnenkoer uit de eerste helft van de 18de eeuw en het vierde kwart van de 19de eeuw. Moestuin met haag, gelegen ten zuiden, achter het woonhuis, verder omgeven met boomgaard. Bakstenen kapel (eerste kwart 20ste eeuw) onder zadeldak (kunstleien) tegen de oostgevel.

Westvleugel onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) aan de straatzijde, met centrale, rechthoekige inrijpoort. Links van de poort, uitbreiding van het woonhuis, met drie rechthoekige keldervensters in kalkstenen omlijstingen. Rechts, stallen. Baksteenbouw, aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Ten zuiden van het erf, merkwaardig woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Witgekalkte gevel aan erfzijde; behouden kalkstenen kloosterkozijnen en rechthoekige kalkstenen deur met gestrekte tussendorpel en bordes; gecementeerde steekboogvenstertjes met kalkstenen onderdorpel op de tweede bouwlaag. Achtergevel: vensters, zie voorgevel. Oostelijke puntgevel met aandak en muurvlechtingen.

Gevels der stallen ten westen en ten noorden van het erf, en der dwarsschuur ten oosten van het erf, tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw verbouwd. Zuidelijke zijpuntgevel der dwarsschuur behield echter het aandak met muurvlechtingen en drie oculi in de top.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Goessens [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23079 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.