Hoeve Goessens

Zogenaamd "Hoeve Goessens", gesloten hoeve met rechthoekige binnenkoer uit de eerste helft van de 18de eeuw en het vierde kwart van de 19de eeuw. Moestuin met haag, gelegen ten zuiden, achter het woonhuis, verder omgeven met boomgaard. Bakstenen kapel (eerste kwart 20ste eeuw) onder zadeldak (kunstleien) tegen de oostgevel.

Westvleugel onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen) aan de straatzijde, met centrale, rechthoekige inrijpoort. Links van de poort, uitbreiding van het woonhuis, met drie rechthoekige keldervensters in kalkstenen omlijstingen. Rechts, stallen. Baksteenbouw, aangepast in het vierde kwart van de 19de eeuw.

Ten zuiden van het erf, merkwaardig woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder steil zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen), daterend uit de eerste helft van de 18de eeuw. Baksteenbouw met verwerking van kalksteen. Witgekalkte gevel aan erfzijde; behouden kalkstenen kloosterkozijnen en rechthoekige kalkstenen deur met gestrekte tussendorpel en bordes; gecementeerde steekboogvenstertjes met kalkstenen onderdorpel op de tweede bouwlaag. Achtergevel: vensters, zie voorgevel. Oostelijke puntgevel met aandak en muurvlechtingen.

Gevels der stallen ten westen en ten noorden van het erf, en der dwarsschuur ten oosten van het erf, tijdens het vierde kwart van de 19de eeuw verbouwd. Zuidelijke zijpuntgevel der dwarsschuur behield echter het aandak met muurvlechtingen en drie oculi in de top.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Goessens [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23079 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.