Hoeve met woonhuis gedateerd 1673

Voormalige semi-gesloten hoeve, waarvan het woonhuis op het gebint (moerbalk) 1673 is gedateerd, doch waarvan de inrijpoort en de dwarsschuur ten noordoosten van het erf circa 1949 werden afgebroken. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf.

Ten zuidoosten, vrij hoog woonhuis van vijf traveeën, onder steil, mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage, bakstenen stoel. De zuidoostgevel is voorzien van drie beluikte en getraliede bolkozijnen; de erfzijdegevel is versteend en aangepast; aanbouwsel onder zadeldak tegen de eerste travee, met opkamer in de noordoostzijde. De versteende noordoostelijke zijgevel bezit in de top nog zijn houtconstructie. Aangebouwde travee in leembouw onder lessenaarsdak tegen de zuidwestelijke zijgevel.

De zuidwestvleugel bevat in de eerste twee traveeën de koestal, en in de vier rechtse traveeën de lagere varkensstal; zadeldaken (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Ten noordwesten, bakhuis van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); leembouw; aangebouwde travee tegen de zuidwestgevel. Recent dienstgebouw ten noordoosten van het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met woonhuis gedateerd 1673 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23147 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.