Hoeve met woonhuis gedateerd 1673

Voormalige semi-gesloten hoeve, waarvan het woonhuis op het gebint (moerbalk) 1673 is gedateerd, doch waarvan de inrijpoort en de dwarsschuur ten noordoosten van het erf circa 1949 werden afgebroken. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf.

Ten zuidoosten, vrij hoog woonhuis van vijf traveeën, onder steil, mank zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage, bakstenen stoel. De zuidoostgevel is voorzien van drie beluikte en getraliede bolkozijnen; de erfzijdegevel is versteend en aangepast; aanbouwsel onder zadeldak tegen de eerste travee, met opkamer in de noordoostzijde. De versteende noordoostelijke zijgevel bezit in de top nog zijn houtconstructie. Aangebouwde travee in leembouw onder lessenaarsdak tegen de zuidwestelijke zijgevel.

De zuidwestvleugel bevat in de eerste twee traveeën de koestal, en in de vier rechtse traveeën de lagere varkensstal; zadeldaken (Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een lage bakstenen stoel en gepikte plint. Ten noordwesten, bakhuis van twee traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); leembouw; aangebouwde travee tegen de zuidwestgevel. Recent dienstgebouw ten noordoosten van het erf.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met woonhuis gedateerd 1673 [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23147 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Adelardus II, abt

geboren te Lovenjoel op onbekende datum    gestorven te Sint-Truiden op 06.12.1082 

Monnik, prior en abt van Sint-Truiden 1055-1082, kerkenbouwer. 


Geschoold in letteren en handig in beeldhouwen en schilderen. Bloei van bedevaarten. Verwerving gronden in Villers-le-Peuplier, Moixhe, Staaien; Herk-de-Stad en Zerkingen. Ommuurde de stad. Werkte toren af en bouwde vier hoektorens bij de viering. Bouwer van de Romaanse abdijkerk met lengte van 102 meter, hoge pijlers, hoogkoor en hallencrypte. Versierde altaren. Bouwde of herstelde dertien afhankelijke kerken: OLV-kerk, Sint-Gangulfus, Staaien, Bevingen, Aalburg (Nl.), Wijchmaal, Peer, Schaffen, Webbekom, Donk, Meer, Oerle (Oreye) en Jemeppe-sur-Meuse. Schilder en beeldhouwer. Ondanks inkomsten toch tekorten door grote ambitie. Na waanzinaanval naar abdij Saint-Laurent Luik. Overleden en begraven in lichaamvormig graf Sint-Truiden. Nadien investituurstrijd en verspreiding monniken. Schedel en kromstaf bekroning bewaard. Straatnaam. Biermerk brouwerij Kerkom  2002. Interactief theaterspel ‘Het Adelardusmysterie’ toeristische dienst 2010. Abdijcrypte , grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adelardus abbas 1082  uit 2005. 

 Lit.: P.F.X.. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 51; RECUEIL, p. 7-8; Luc-François GENICOT, L’oeuvre architecturale d’Adelard II de Saint-Trond et ses antécédents, in Belgisch Tijdschrift voor Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, 39, 1970, p. 3-91; MONBEL, p. 33-35; KRONIEK, p. 19-22; J. DEWINTER, Adelard II, abt van Sint-Truiden (1055-1085), in Oost-Brabant, 29, 1992, p. 206-213; CRYPTE, p. 47.