Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt gebouwd circa 1870-1880. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), boerenburgerhuis en dwarsschuur aan de straatkant (nok evenwijdig aan straat), met dienstgebouwen in L-vorm gegroepeerd rondom een klein, gedeeltelijk gekasseid erf, haaks aanleunend tegen de oostelijke schuurgevel.

Boerenburgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen; lijstgevel afgewerkt met een dubbele overhoekse muizentandfries; getoogde kalkstenen vensters met lekdrempel en licht uitspringende sluitsteen. Sobere achtergevel met vier getoogde vensters. De zuidelijke zijgevel is voorzien van twee getoogde vensters met strekse latei en een oculus.

Links, aanleunend tegen het woonhuis, dienstgebouw van drie traveeën en één bouwlaag, met gedrukte rondboogvormige inrijpoort rechts, voorzien van hardstenen sluit- en aanzetstenen, en links, dwarsschuur met onversierde rondboogpoort. Noordelijke zijgevel met aandak en vlechtingen. Ten oosten, van het erf, stal met bakhuis van drie traveeën en aanleunend gebouw onder lessenaarsdak tegen de oostelijke zijgevel. Ten noorden, lage varkensstal met laadvenster onder zadeldekje en drie deurtjes onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23149 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.