Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt gebouwd circa 1870-1880. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), boerenburgerhuis en dwarsschuur aan de straatkant (nok evenwijdig aan straat), met dienstgebouwen in L-vorm gegroepeerd rondom een klein, gedeeltelijk gekasseid erf, haaks aanleunend tegen de oostelijke schuurgevel.

Boerenburgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen; lijstgevel afgewerkt met een dubbele overhoekse muizentandfries; getoogde kalkstenen vensters met lekdrempel en licht uitspringende sluitsteen. Sobere achtergevel met vier getoogde vensters. De zuidelijke zijgevel is voorzien van twee getoogde vensters met strekse latei en een oculus.

Links, aanleunend tegen het woonhuis, dienstgebouw van drie traveeën en één bouwlaag, met gedrukte rondboogvormige inrijpoort rechts, voorzien van hardstenen sluit- en aanzetstenen, en links, dwarsschuur met onversierde rondboogpoort. Noordelijke zijgevel met aandak en vlechtingen. Ten oosten, van het erf, stal met bakhuis van drie traveeën en aanleunend gebouw onder lessenaarsdak tegen de oostelijke zijgevel. Ten noorden, lage varkensstal met laadvenster onder zadeldekje en drie deurtjes onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23149 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)