Hoeve

Hoeve met losstaande bestanddelen, naar verluidt gebouwd circa 1870-1880. Bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen), boerenburgerhuis en dwarsschuur aan de straatkant (nok evenwijdig aan straat), met dienstgebouwen in L-vorm gegroepeerd rondom een klein, gedeeltelijk gekasseid erf, haaks aanleunend tegen de oostelijke schuurgevel.

Boerenburgerhuis van drie traveeën en twee bouwlagen; lijstgevel afgewerkt met een dubbele overhoekse muizentandfries; getoogde kalkstenen vensters met lekdrempel en licht uitspringende sluitsteen. Sobere achtergevel met vier getoogde vensters. De zuidelijke zijgevel is voorzien van twee getoogde vensters met strekse latei en een oculus.

Links, aanleunend tegen het woonhuis, dienstgebouw van drie traveeën en één bouwlaag, met gedrukte rondboogvormige inrijpoort rechts, voorzien van hardstenen sluit- en aanzetstenen, en links, dwarsschuur met onversierde rondboogpoort. Noordelijke zijgevel met aandak en vlechtingen. Ten oosten, van het erf, stal met bakhuis van drie traveeën en aanleunend gebouw onder lessenaarsdak tegen de oostelijke zijgevel. Ten noorden, lage varkensstal met laadvenster onder zadeldekje en drie deurtjes onder houten latei.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23149 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.