Hoeve met herberg

Hoeve met herberg op U-vormige plattegrond, uit de 19de eeuw, gelegen aan het kruispunt van de Nachtegaalstraat met een veldweg. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf.

Het woonhuis en de herberg zijn ondergebracht in de west- en een gedeelte der zuidvleugel; afgeschuinde deurtravee. De westvleugel telt vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en niet zichtbare timmer. De straatzijdegevel heeft een verhoogde bakstenen stoel, een zolderluik en vier vensters; deur in de afgeschuinde hoektravee. De erfzijdegevel heeft een bakstenen stoel en een gepikte plint; een deur.

De zuidvleugel (woonhuis-stallen-dwarsschuur) telt vijftien traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen); de zuidgevel is versteend, de erfzijdegevel heeft een klein gedeelte leembouw bewaard. Haaks aansluitend op deze vleugel, ten oosten, varkensstallen onder zadeldak (Vlaamse pannen); grotendeels versteende leembouw; drie deurtjes waarvan twee gekoppeld. Ten noorden, bakhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen) met open bergruimte onder een afdak tegen de oostgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met herberg [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23156 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.