Hoeve met herberg

Hoeve met herberg op U-vormige plattegrond, uit de 19de eeuw, gelegen aan het kruispunt van de Nachtegaalstraat met een veldweg. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een gedeeltelijk gekasseid erf.

Het woonhuis en de herberg zijn ondergebracht in de west- en een gedeelte der zuidvleugel; afgeschuinde deurtravee. De westvleugel telt vier traveeën onder zadeldak (nok loodrecht op straat, Vlaamse pannen); overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen en niet zichtbare timmer. De straatzijdegevel heeft een verhoogde bakstenen stoel, een zolderluik en vier vensters; deur in de afgeschuinde hoektravee. De erfzijdegevel heeft een bakstenen stoel en een gepikte plint; een deur.

De zuidvleugel (woonhuis-stallen-dwarsschuur) telt vijftien traveeën onder zadeldak (nok evenwijdig aan straat, Vlaamse pannen); de zuidgevel is versteend, de erfzijdegevel heeft een klein gedeelte leembouw bewaard. Haaks aansluitend op deze vleugel, ten oosten, varkensstallen onder zadeldak (Vlaamse pannen); grotendeels versteende leembouw; drie deurtjes waarvan twee gekoppeld. Ten noorden, bakhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen) met open bergruimte onder een afdak tegen de oostgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve met herberg [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23156 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden