Hoeve in L-vorm

Hoeve met L-vormige aanleg, uit de 19de eeuw, schuin gelegen ten opzichte van de straat en door een korte oprit ermee verbonden; de ingang van het erf wordt gemarkeerd door een eik, de noordelijke zijgevel is afgeschut door middel van elzen; boomgaard achter het woonhuis.

De zuidelijke zijvleugel bestaat uit een stal en het woonhuis, samen vijf traveeën, onder zadeldak (nok schuin op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en een gepikte plint; in de noordgevel, twee kleine vensters, een zolderluik en twee deuren; in de zuidgevel, een opkamer in de laatste travee en twee beluikte vensters. Pannen beschieting der westelijke zijgevel, asbestplaten tegen de oostgevel; aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de westelijke zijgevel.

De oostvleugel omvat de dwarsschuur en een stal; vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, met gepikte stijlen en regels; een zolderluik, een staldeur en een tot de dakrand reikende schuurpoort. Pannen beschieting der noordgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23168 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.