Hoeve in L-vorm

Hoeve met L-vormige aanleg, uit de 19de eeuw, schuin gelegen ten opzichte van de straat en door een korte oprit ermee verbonden; de ingang van het erf wordt gemarkeerd door een eik, de noordelijke zijgevel is afgeschut door middel van elzen; boomgaard achter het woonhuis.

De zuidelijke zijvleugel bestaat uit een stal en het woonhuis, samen vijf traveeën, onder zadeldak (nok schuin op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en een gepikte plint; in de noordgevel, twee kleine vensters, een zolderluik en twee deuren; in de zuidgevel, een opkamer in de laatste travee en twee beluikte vensters. Pannen beschieting der westelijke zijgevel, asbestplaten tegen de oostgevel; aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de westelijke zijgevel.

De oostvleugel omvat de dwarsschuur en een stal; vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, met gepikte stijlen en regels; een zolderluik, een staldeur en een tot de dakrand reikende schuurpoort. Pannen beschieting der noordgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23168 Geraadpleegd op 12-11-2019