Hoeve in L-vorm

Hoeve met L-vormige aanleg, uit de 19de eeuw, schuin gelegen ten opzichte van de straat en door een korte oprit ermee verbonden; de ingang van het erf wordt gemarkeerd door een eik, de noordelijke zijgevel is afgeschut door middel van elzen; boomgaard achter het woonhuis.

De zuidelijke zijvleugel bestaat uit een stal en het woonhuis, samen vijf traveeën, onder zadeldak (nok schuin op straat, Vlaamse pannen); wit overkalkt stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een zeer lage bakstenen stoel en een gepikte plint; in de noordgevel, twee kleine vensters, een zolderluik en twee deuren; in de zuidgevel, een opkamer in de laatste travee en twee beluikte vensters. Pannen beschieting der westelijke zijgevel, asbestplaten tegen de oostgevel; aangebouwde travee onder lessenaarsdak tegen de westelijke zijgevel.

De oostvleugel omvat de dwarsschuur en een stal; vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen); stijl- en regelwerk met witgekalkte lemen vullingen, met gepikte stijlen en regels; een zolderluik, een staldeur en een tot de dakrand reikende schuurpoort. Pannen beschieting der noordgevel.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Gyselinck J., Linters A., Wissels R., Buyle M. & De Graeve M.-Ch. 1981: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Hasselt, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 6N2 (He-Z), Brussel - Gent.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1981

Bron: Bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0. URI:
Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve in L-vorm [online] https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/23168 Geraadpleegd op 12-11-2019

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)