Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Sint-Truiden 21.03.1860 Antwerpen 13.06.1931 , x Marie Braekers 

Zoon van dokter Eugène en Mathilde Delgeur.  

Doctor rechten Luik. Advocaat  en stafhouder balie Hasselt. Eigenaar Bank Léon Debruyn. Plankstraat. Gehuwd te Peer 1898. Voorzitter van het Uitvoerend komiteit van de Provinciale tentoonstelling te Sint-Truiden 1907 . Sectiedirecteur Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930. Schoonbroer van notaris Nagels. Enkele maanden naar Etterbeek 1915. Naar Hasselt Havermarkt 1919. 

Beheerder van het discontokantoor nationale bank te Tongeren 1891-1901 en 1908-1922. Stichter en voorzitter beheerraad verzekeringsmaatschappij Le Phénix Belge Antwerpen. Burgemeester Binderveld. Erevoorzitter Kamer Koophandel Limburg. Lid Hoge Raad Handel en Nijverheid. Deelnemer aan hoorzitting nationale commissie kleine burgerij Sint-Truiden 1903 en aan internationaal congres voor de uitbreiding en de cultuur van de Franse taal Luik 1905.

Lees: Nationale Bank van België. Biografische nota’s 1850-1960, Brussel, s.d., p. 72; GERSTMANS, p. 63-64 en 66-67, p. 118 noot 28; Erwin DEBRUYN, Leon Debruijn, een bekende Truienaar, in De Bink, 11, nr. 43, 2008, p. 6-8.


ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)