Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Sint-Truiden 21.03.1860 Antwerpen 13.06.1931 , x Marie Braekers 

Zoon van dokter Eugène en Mathilde Delgeur.  

Doctor rechten Luik. Advocaat  en stafhouder balie Hasselt. Eigenaar Bank Léon Debruyn. Plankstraat. Gehuwd te Peer 1898. Voorzitter van het Uitvoerend komiteit van de Provinciale tentoonstelling te Sint-Truiden 1907 . Sectiedirecteur Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930. Schoonbroer van notaris Nagels. Enkele maanden naar Etterbeek 1915. Naar Hasselt Havermarkt 1919. 

Beheerder van het discontokantoor nationale bank te Tongeren 1891-1901 en 1908-1922. Stichter en voorzitter beheerraad verzekeringsmaatschappij Le Phénix Belge Antwerpen. Burgemeester Binderveld. Erevoorzitter Kamer Koophandel Limburg. Lid Hoge Raad Handel en Nijverheid. Deelnemer aan hoorzitting nationale commissie kleine burgerij Sint-Truiden 1903 en aan internationaal congres voor de uitbreiding en de cultuur van de Franse taal Luik 1905.

Lees: Nationale Bank van België. Biografische nota’s 1850-1960, Brussel, s.d., p. 72; GERSTMANS, p. 63-64 en 66-67, p. 118 noot 28; Erwin DEBRUYN, Leon Debruijn, een bekende Truienaar, in De Bink, 11, nr. 43, 2008, p. 6-8.


Erfgoud
ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.