Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Sint-Truiden 21.03.1860 Antwerpen 13.06.1931 , x Marie Braekers 

Zoon van dokter Eugène en Mathilde Delgeur.  

Doctor rechten Luik. Advocaat  en stafhouder balie Hasselt. Eigenaar Bank Léon Debruyn. Plankstraat. Gehuwd te Peer 1898. Voorzitter van het Uitvoerend komiteit van de Provinciale tentoonstelling te Sint-Truiden 1907 . Sectiedirecteur Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930. Schoonbroer van notaris Nagels. Enkele maanden naar Etterbeek 1915. Naar Hasselt Havermarkt 1919. 

Beheerder van het discontokantoor nationale bank te Tongeren 1891-1901 en 1908-1922. Stichter en voorzitter beheerraad verzekeringsmaatschappij Le Phénix Belge Antwerpen. Burgemeester Binderveld. Erevoorzitter Kamer Koophandel Limburg. Lid Hoge Raad Handel en Nijverheid. Deelnemer aan hoorzitting nationale commissie kleine burgerij Sint-Truiden 1903 en aan internationaal congres voor de uitbreiding en de cultuur van de Franse taal Luik 1905.

Lees: Nationale Bank van België. Biografische nota’s 1850-1960, Brussel, s.d., p. 72; GERSTMANS, p. 63-64 en 66-67, p. 118 noot 28; Erwin DEBRUYN, Leon Debruijn, een bekende Truienaar, in De Bink, 11, nr. 43, 2008, p. 6-8.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Bollen, (Georges Engelbert Michel) Joris, didactisch auteur

Sint-Truiden 8.02.1892    Borgerhout 15.12.1974   Anna Carolina Felix Hortensia Vertongen 

Zoon van paardenkoopman Jean Michel en Anne Jeanne Ancile Jensen, Tongersesteenweg. Strijder WO I. Onderwijzer te Antwerpen. Amateur-kunstschilder. Pedagogische werken en artikels in blad stedelijk onderwijs. Leerboeken geschiedenis bij De Sikkel. Illustraties bij leesmethode 'Binnen en buiten' van Fons Van Hoof. Plantin Moretuslei Borgerhout. 

Publ.: De geschiedenis van den voorhistorischen mensch voor kinderen verteld en getekend, Antwerpen: De Sikkel, 1926, heruitgaven in 1950 en 1954; Papierarbeid in de lagere school, (Brochure opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Teekenen op het zwarte bord, (Brochure der Vlaamse opvoedkundige vereeniging), Antwerpen: De Sikkel, 1936; Geschiedenis van België, Antwerpen: De Sikkel, 1940; Van Pinkton den Zeeroover, in Brabo, maart 1946, p. 3-5; Bram Benton of een episode uit de trek naar het Westen, eerste aflevering, in Band, 3, nr. 8, mei 1948, p. 4-5; Lank lank gelede… Die voorhistorische mens… vir die jeug vertel, Antwerpen: De Sikkel – Pretoria: Boekhandel Doussy, 1952; Freddy Barlow, aflevering VI, in Brabo voor de jeugd, 7, nr. 9, juni-juli 1952. Info: AMVC. 
Lit.: Pol DE MONT, Joris Bollen in Renis’ Halle, in De Schelde, 15.03.1924; JORISSEN; Gaston MOORKENS, Groot gedenkboek der Lierse Rijksnormaalschool, Antwerpen, 1947, p. 322-325; Louis VAN LEEMPUT (red.), Addendum 1817-1997. 180 jaar Rijksnormaalschool te Lier, Lier, 1998, p. 191. Met foto.