Debruyn, (Emile Alfred) Léon, advocaat

Sint-Truiden 21.03.1860 Antwerpen 13.06.1931 , x Marie Braekers 

Zoon van dokter Eugène en Mathilde Delgeur.  

Doctor rechten Luik. Advocaat  en stafhouder balie Hasselt. Eigenaar Bank Léon Debruyn. Plankstraat. Gehuwd te Peer 1898. Voorzitter van het Uitvoerend komiteit van de Provinciale tentoonstelling te Sint-Truiden 1907 . Sectiedirecteur Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930. Schoonbroer van notaris Nagels. Enkele maanden naar Etterbeek 1915. Naar Hasselt Havermarkt 1919. 

Beheerder van het discontokantoor nationale bank te Tongeren 1891-1901 en 1908-1922. Stichter en voorzitter beheerraad verzekeringsmaatschappij Le Phénix Belge Antwerpen. Burgemeester Binderveld. Erevoorzitter Kamer Koophandel Limburg. Lid Hoge Raad Handel en Nijverheid. Deelnemer aan hoorzitting nationale commissie kleine burgerij Sint-Truiden 1903 en aan internationaal congres voor de uitbreiding en de cultuur van de Franse taal Luik 1905.

Lees: Nationale Bank van België. Biografische nota’s 1850-1960, Brussel, s.d., p. 72; GERSTMANS, p. 63-64 en 66-67, p. 118 noot 28; Erwin DEBRUYN, Leon Debruijn, een bekende Truienaar, in De Bink, 11, nr. 43, 2008, p. 6-8.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Hakselaar uit het vml. Hoevemuseum Sint-Truiden

Hakselmachine of toestel met een manueel aandrijfmechanisme voor het snijden van stro, gras of maïsgroen. Het grote vliegwiel bezorgde voldoende momentum om de spierkracht maximaal te kunnen  gebruiken. 

Het te versnijden gewas werd in de aanvoergoot gelegd en kwam tussen twee getande rollen terecht. Hierdoor werd het naar het mes toe gedreven. Dat mes werd aangedreven door het grote vliegwiel in gietijzer met hengsel.

Uit de landbouwcollectie voormalige Hoevemuseum Sint-Truiden, met ST/86.238 als oud inventarisnummer.


Het toestel is vervaardigd of geleverd door Sneyers-Lafosse en had Jozef Tilkens als vorige eigenaar, die het aan het Stedelijk Hoevemuseum schonk. 

Sneyers, (Jan Trudo) August was een gekend nijveraar in het stadscentrum. Sint-Truiden 03.08.1866 – Sint-Truiden 12.12.1923, x Justine Lafosse. Opvolger Lafosse-Charlier. Metaalwaren Engels, Frans, Duits en inlands, kachels, lantarens, bietwortelsnijders, fornuizen, huishoudartikels, ijzeren bedden, tuinmeubelen, gereedschappen, glas, porcelein, kristal. Weeldeartikels. IJzer, staal, balken. Depot van zink van Nouvelle Montagne. Hoogbrugstraat +-1928. Weduwe A. Sneyers-Lafosse +-1929. Weduwe A. Sneyers-Lafosse Hoogbrugstraat (ijzerwaren, huishoud), Grote Markt ('weelde'), Beekstraat (staal, zink) +-1933. Afdeling aardewerk op Grote Markt. In  1912: overname handel in koorden en zakken van koordendraaier Louis Lafosse Hoogbrugstraat door ijzerhandel August Sneyers-Lafosse. De firma leverde ook landbouwmachines. 


Inventaris CAG, Leuven - Hoevemuseum Sint-Truiden