de Chestret (de Haneffe), baron (Rémi Godefroid) Hyacinthe, politicus

Luik 06.03.1797 Donceel 17.05.1881 , x Laurence de Selys Longchamps 

Zoon van baron Barthelemy, burgemeester Donceel, en Marie Anne d’Erkenteel van Alken 

Baron  1852. Luitenant-kolone l. Huwde dochter Alsterendomein Kerkom. Burgemeester  van Kerkom 1861-1881. Provincieraadslid Luik, liberaal senator. Suikerfabrikant in Bernissem  Sint-Truiden. Arrondissementscommissaris Borgworm. Voorzitter Landbouwmaatschappijen Luik en Oost-België. Dochter Leonie (1836-1926) huwde jurist de Waha, promootte de bouw van arbeiderswoningen en het liberaal onderwijs in Luik, en ijverde voor de Waalse beweging.Wapensteen op kerktorengevel Kerkom : doorsneden, op zilver een zwarte leeuw, gekroond met goud, rood getongd. Bovenaan op blauw drie zespuntige gouden sterren. Schild getopt met baronnenkroon, gehouden door twee gekroonde en omgewende gouden leeuwen. Twee gekruiste palmen onderaan.

Lit.: EPNB, 1986, p. 168-169; Mémorial de la province de Liège 1836-1986, Luik, s.a., p. 182; DE PAEPE, p. 124-125; WAPENBOEK, p. 510; Eliane GUBIN e.a., Dictionnaire des femmes belges XIXe et XXe siècles, Brussel: Racine, 2006 p. 143-144; Willem DRIESEN, Een sponsorbord in mergel, (Zomaar op straat, 10), in De Stadsgazet, juni 2002, p. 27.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.