de Chestret (de Haneffe), baron (Rémi Godefroid) Hyacinthe, politicus

Luik 06.03.1797 Donceel 17.05.1881 , x Laurence de Selys Longchamps 

Zoon van baron Barthelemy, burgemeester Donceel, en Marie Anne d’Erkenteel van Alken 

Baron  1852. Luitenant-kolone l. Huwde dochter Alsterendomein Kerkom. Burgemeester  van Kerkom 1861-1881. Provincieraadslid Luik, liberaal senator. Suikerfabrikant in Bernissem  Sint-Truiden. Arrondissementscommissaris Borgworm. Voorzitter Landbouwmaatschappijen Luik en Oost-België. Dochter Leonie (1836-1926) huwde jurist de Waha, promootte de bouw van arbeiderswoningen en het liberaal onderwijs in Luik, en ijverde voor de Waalse beweging.Wapensteen op kerktorengevel Kerkom : doorsneden, op zilver een zwarte leeuw, gekroond met goud, rood getongd. Bovenaan op blauw drie zespuntige gouden sterren. Schild getopt met baronnenkroon, gehouden door twee gekroonde en omgewende gouden leeuwen. Twee gekruiste palmen onderaan.

Lit.: EPNB, 1986, p. 168-169; Mémorial de la province de Liège 1836-1986, Luik, s.a., p. 182; DE PAEPE, p. 124-125; WAPENBOEK, p. 510; Eliane GUBIN e.a., Dictionnaire des femmes belges XIXe et XXe siècles, Brussel: Racine, 2006 p. 143-144; Willem DRIESEN, Een sponsorbord in mergel, (Zomaar op straat, 10), in De Stadsgazet, juni 2002, p. 27.


ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)