Metsteren

Metsteren, het gehucht met de twee damesabdijen

Metsteren was tot aan de Franse Tijd een zelfstandige ‘gemeente’, maar werd in 1794 bij Sint-Truiden gevoegd. De twee abdijen die haar belang uitmaakten werden toen immers openbaar verkocht als kerkegoed.

Onderschrift bij deze foto

De molenaars Bessemans, Clerinx en Roggen maalden op de Melsterbeek, stroomafwaarts van de vroegere Benedictinessenabdij van Nonnemielen. Het zusterslot werd na de naasting en openbare verkoop in de Franse tijd een kasteel met nijverheidsgebouwen. De families Delpier en Lejeune-de Schiervel lieten er hun sporen na. De eerstgenoemde alcoholstoker bouwde rond 1865 het kasteel Spinveld vlakbij. Metsteren is een gehucht van een tachtigtal huizen. Stroomafwaarts de Melsterbeek ligt de Sint-Niklaashoeve met opvallend poortgebouw als meest zichtbaar restant van de grotendeels verdwenen Cisterciënzerinnenabdij van Terbeek. Het washuis en de Onze-Lieve-Vrouwekapel staan in het Openluchtmuseum Bokrijk heropgebouwd.

Onderschrift bij deze foto

Café Het Pannenhuis, bij Alice Kempeneers, ook het wielerclublokaal van Hand-in-Hand, schenkt nog steeds bier in de schaduw van de vroegere damesabdij.


Jules BONGAERTS, Abdij Nonnemielen Sint-Truiden, Sint-Truiden: in eigen beheer, 1998; Jules BONGAERTS, Een derde Sint-Truidense abdij: Terbeek, Sint-Truiden: in eigen beheer, 2001; Pierre DIRIKEN, Gelinden, in: Geogids Sint-Truiden. Stad, Toeristisch-recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto, 2010, p. 116-123; Tijdschrift De Bink, Sint-Truiden: Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, passim.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.