Metsteren

Metsteren, het gehucht met de twee damesabdijen

Metsteren was tot aan de Franse Tijd een zelfstandige ‘gemeente’, maar werd in 1794 bij Sint-Truiden gevoegd. De twee abdijen die haar belang uitmaakten werden toen immers openbaar verkocht als kerkegoed.

Onderschrift bij deze foto

De molenaars Bessemans, Clerinx en Roggen maalden op de Melsterbeek, stroomafwaarts van de vroegere Benedictinessenabdij van Nonnemielen. Het zusterslot werd na de naasting en openbare verkoop in de Franse tijd een kasteel met nijverheidsgebouwen. De families Delpier en Lejeune-de Schiervel lieten er hun sporen na. De eerstgenoemde alcoholstoker bouwde rond 1865 het kasteel Spinveld vlakbij. Metsteren is een gehucht van een tachtigtal huizen. Stroomafwaarts de Melsterbeek ligt de Sint-Niklaashoeve met opvallend poortgebouw als meest zichtbaar restant van de grotendeels verdwenen Cisterciënzerinnenabdij van Terbeek. Het washuis en de Onze-Lieve-Vrouwekapel staan in het Openluchtmuseum Bokrijk heropgebouwd.

Onderschrift bij deze foto

Café Het Pannenhuis, bij Alice Kempeneers, ook het wielerclublokaal van Hand-in-Hand, schenkt nog steeds bier in de schaduw van de vroegere damesabdij.


Jules BONGAERTS, Abdij Nonnemielen Sint-Truiden, Sint-Truiden: in eigen beheer, 1998; Jules BONGAERTS, Een derde Sint-Truidense abdij: Terbeek, Sint-Truiden: in eigen beheer, 2001; Pierre DIRIKEN, Gelinden, in: Geogids Sint-Truiden. Stad, Toeristisch-recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto, 2010, p. 116-123; Tijdschrift De Bink, Sint-Truiden: Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, passim.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.