Metsteren

Metsteren, het gehucht met de twee damesabdijen

Metsteren was tot aan de Franse Tijd een zelfstandige ‘gemeente’, maar werd in 1794 bij Sint-Truiden gevoegd. De twee abdijen die haar belang uitmaakten werden toen immers openbaar verkocht als kerkegoed.

Onderschrift bij deze foto

De molenaars Bessemans, Clerinx en Roggen maalden op de Melsterbeek, stroomafwaarts van de vroegere Benedictinessenabdij van Nonnemielen. Het zusterslot werd na de naasting en openbare verkoop in de Franse tijd een kasteel met nijverheidsgebouwen. De families Delpier en Lejeune-de Schiervel lieten er hun sporen na. De eerstgenoemde alcoholstoker bouwde rond 1865 het kasteel Spinveld vlakbij. Metsteren is een gehucht van een tachtigtal huizen. Stroomafwaarts de Melsterbeek ligt de Sint-Niklaashoeve met opvallend poortgebouw als meest zichtbaar restant van de grotendeels verdwenen Cisterciënzerinnenabdij van Terbeek. Het washuis en de Onze-Lieve-Vrouwekapel staan in het Openluchtmuseum Bokrijk heropgebouwd.

Onderschrift bij deze foto

Café Het Pannenhuis, bij Alice Kempeneers, ook het wielerclublokaal van Hand-in-Hand, schenkt nog steeds bier in de schaduw van de vroegere damesabdij.


Jules BONGAERTS, Abdij Nonnemielen Sint-Truiden, Sint-Truiden: in eigen beheer, 1998; Jules BONGAERTS, Een derde Sint-Truidense abdij: Terbeek, Sint-Truiden: in eigen beheer, 2001; Pierre DIRIKEN, Gelinden, in: Geogids Sint-Truiden. Stad, Toeristisch-recreatieve atlas van Vlaanderen. Haspengouw, Kortessem: Georeto, 2010, p. 116-123; Tijdschrift De Bink, Sint-Truiden: Heemkundige Kring Groot Sint-Truiden, passim.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Genovevakerk Zepperen

Bron afb: visitlimburg.be

Sint-Genovevakerk Zepperen

Reeds omstreeks 650 zou er een aan Sint-Genoveva gewijde kapel in Zepperen  hebben gestaan. Omstreeks deze tijd zou Sint-Trudo bisschop Remaclus in Zepperen hebben ontmoet, zoals wordt beschreven in de Vita Sancti Trudonis uit omstreeks 775, waarin sprake was van een dergelijke kapel. Hier zou Trudo  gebeden hebben, waarop Remaclus hem naar Metz  zond om een priesterstudie te volgen.

De toren werd gebouwd in de 12e eeuw en is in Romaanse stijl. De huidige kerk, gebouwd in Demergotiek, werd tussen 1430 en 1509 gebouwd, en gerestaureerd van 1860-1906. Reeds in 1935 werd de kerk beschermd als monument. In 1983 werd ook de omgeving van de kerk beschermd als dorpsgezicht. Het patronaatsrecht van deze parochie berustte in het feodale tijdvak bij het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht.

De vierkante westtoren in Romaanse stijl heeft drie geledingen en is gebouwd in silex. Het portaal is neoromaans en stamt uit het einde van de 19e eeuw. Ook het ronde traptorentje rechts van de toren is neoromaans en later toegevoegd, waarbij het materiaal van de toren werd gebruikt. De toren wordt gedekt door een ingesnoerde naaldspits.

De kerk is een driebeukige bakstenen kruisbasiliek in Demergotiek. Hoekbanden en dergelijke werden uitgevoerd in mergelsteen. De kerk is groot voor een dergelijk klein dorp, omdat ze een vooruitgeschoven bezitting was van het Kapittel van Sint-Servaas.

Van belang zijn de laatgotische muurschilderingen (1509) in het zuidelijke transept: Een Laatste Oordeel, een Sint-Christoffel en elf taferelen uit het leven van Sint-Genoveva. Deze werden ontdekt tijdens de restauratie, in 1898, toen het pleister werd verwijderd waarmee ze waren overgeschilderd.

Verdere kerkschatten zijn schilderijen als Thomas van Aquino (2e helft 16e eeuw), Hubertus (eind 17e eeuw), een bisschop (1e helft 18e eeuw), Aanbidding der herders (eind 17e eeuw), Laatste Avondmaal (eind 17e eeuw), Sint-Catharina (omstreeks 1600). Een altaarstuk, Sint-Genoveva  betreffende, heeft zijpanelen uit ongeveer 1500 en het middenpaneel werd eind 19e eeuw vervaardigd. Ook is er een piëta in gepolychromeerd hout uit ongeveer 1500 en een laatgotisch triomfkruis.

De glas-in-loodramen zijn van 1902 en 1922 in neogotische stijl. Ook de preekstoel is neogotisch. Het hoofdaltaar is neoromaans.

Bekijk ook: Sint-Genovevakoor 

 Bron: Wikipedia

Onderschrift...
Bron: http://toonblogt.blogspot.com/2014/06/zepperen-sint-genovevakerk-de.html