De Oppenheimers: ambiancemakers uit Velm

De Oppenheimers: ambiancemakers uit Velm

Onderschrift bij deze foto

Uit twee opgedoekte fanfares van Borlo en Velm bloeide een heuse blaaskapel. Dat wonder geschiedde in het ‘kultureel centrum’ van de tussenfusiegemeente Borlo in 1975. De naam heeft niets te maken met het Duitse Oppenheim, maar wel met het historische gehucht ‘Oppum’ bij Borlo.

Hun hoofdkwartier is gevestigd in Velm omdat de faciliteiten daar beter zijn. .

Onderschrift bij deze foto

Aanvankelijk bracht de groep vooral Oberbayrnmuziek, die garant stond voor ambiance. Later werd het repertorium uitgebreid met Duitse en Oostenrijkse volksmuziek. Bob van Velm (Gaston Thierie), Maria De Baerdemaker en momenteel Joske Bronckart brachte solo-versterking. De typische kostumering verscheen en de techniek werd steeds professioneler. Dat werd uiteraard opgemerkt door de Truiense Raad van Elf. De eretitel ‘Hofkapel’ mochten ze jarenlang dragen. Enkele mannen van het eerste uur, Jos Orens en Willy Bollinne zijn nu na 40 jaar nog steeds actief. DJ Louis Bollen staat traditioneel in voor geluid en mix, bijgestaan door Thomas Vanmechelen.


Belangrijk in een blaaskapel is de dirigent. Rene Vanderleyden, Nestor Peters, Herman Peters en nu Francis Masure leidden de kapel naar optredens in binnen en buitenland. Ook het repertoire breidde zich uit met hedendaagse ‘Volkstümliche’ muziek of populaire ontspanningsnummers met nadruk op ambiance.

Onderschrift bij deze foto

De Oppenheimers organiseren jaarlijks de op de eerste zondag van oktober hun Oktoberfeesten in Velm en hun Bloesemterras in het Maanhof in Borlo op de vierde zondag van april. De Oktoberfeesten bestaan uit de opluistering van de mis, een aperitiefconcert, veel vlees en zuurkool met de beruchte Oppenheimer halve liter pot en optredens van Oppenheimers met gastgroepen.


https://deoppenheimers.wordpress.com/


ONTDEKKING VAN DE DAG

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Verenigingen vormen al eeuwen het weefsel voor ontmoeting, ontspanning en opvoeding, al waren ze steevast verzuild. Dat toont deze lijst uit 1922. De meest talrijke groepen waren – volgens eigen opgave ! – de Boerenbond met 900 leden en de twee ziekenkassen – liberaal en katholiek - met elk bijna 500 leden. De oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen waren zo kort na de eerste wereldoorlog uiteraard sterk. De turnkring Sint-Truiden-Sport gaf 45 volwassenen en 110 pupillen op en de Boy’Scouts 65 scouts en 120 leden.


De lijst van de verenigingen:

Harmonieën Koninklijke Harmonie (Urbain Sneyers) en Harmonie der Gilde (Anatole Vanassche)
Fanfares Melveren (Ed. Vanderschot) en Bevingen (Louis Bollen)
Toneelkringen Koninklijke Maatschappij “De vreugdegalm” (Nicolas Belet), Sint-Truidensch Volkstoneel (Antoon Beckers) en Toneelkring Patria (Henri Bonaers)
Koor Gregoriuskring (notaris Adrien Coemans)
Turnmaatschappijen Sint-Truiden-Sport (Lucien Sacré), Meisjes-Turnafdeeling Sint-Marten Alfons Quakkelaer) en Gymnastische Volkskring (Jean Menten)
De Sportvrienden (Emile Bastens)
De Jagers Saint-Hubert (Joseph Withofs)
Boy-Scouts (Michel Vanslype)
Handboogmaatschappijen A. Dirix (Ph. Struyven), Trimpeneers (Guillaume Strauven) en Ulens-Belet Bevingen (Antoine Biets)
Feestkring Sint-Truiden Vooruit (stadssecretaris Frans Leenen)
Letterkundige Kringen De Vlaamsche Eendracht (Joseph Everaerts) en Vlaamsche Meisjesbond (Margareta Vanoverstraeten).
Nationale Oud-Strijdersbond (Leopold Dehairs), Vlaamsche Oudstijdersbond (Dokter Quintens), Invaliedenbond (Joseph Odeurs), Kantonnale Bond der Weggevoerden (Max Deckers).
Meisjespatronaat Sint-Marten (Alfons Quakkelaer), Jongenspatronaat Sint-Marten (G. Van Leemput).
Werkliedenbond (Joseph Mercken), De Vereenigde Werklieden (Herman Geets), Leo’skring (G. Maus) en Sint-Jozefskring (Guillaume Coopmans)
Kantonnale Boerenbond (graaf Edmond de Meeus Kerkom).
Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de latere ziekenkassen, Help U Zelve (Lambert Keyenbergh), Christelijke Verbroedering (Leon Demal), Maatschappij Sint-Barbara (Clement Leynen) en Leo’skring (Louis Herbots).
Oudlerlingenbonden van de Staats Middelbare School (Constant Vandersmissen), van het Sint-Trudo’sgesticht (Joseph Huygens) en van de Broeders van Liefde (Louis Degreef).