Tochtgenoten

Samen op weg via sport en spel: de Tochtgenoten

Pater Pacific was na de Tweede Wereldoorlog dé trekker van een eigen jeugdbeweging Tochtgenoten, vooral gekend in de lokale sportwereld.


Alfred Cauwels in het gewone leven stichtte als pater Pacific op 10 mei 1950 de jeugdvereniging ‘De Tochtgenoten van Sint-Franciscus’ samen met chiroleider Léonard Dusar of ‘Saar’. Al snel werd de naam gewoon ‘De Tochtgenoten’. De houten barak op het Capucienessenplein vlakbij het Minderbroedersklooster bleek al vlug te klein. In Nieuw -Sint-Truiden was meer ruimte voor voetbalpleinen, een looppiste en kleedkamers. Als katholieke beweging deden ze jaarlijks een Scherpenheuvelbedevaart. De combinatie van sport en spel bleek een voltreffer: modelvliegtuigbouw, maar ook worstelen, boksen, tafeltennis, biljart, voetbal en atletiek. Deze laatste activiteit leidde naar de oprichting van de TACT of Tochtgenoten Atletiek Club in 1955. Toen de beweging sterk groeide naar1957 toe werden Jef Cleeren, de latere populaire burgemeester, en Lucien Degros aangesteld. De Park- en Fruitloop werden een jaarlijks evenement. Een sporthal met piste vanaf 1960 maakte Belgische records mogelijk: in 1968 Georges Schroeder, in 1970 Robert Van Schoor, in 1971 Roswitha Emonts-Gast en Leen Wuyts. Het beste damesteam in Limburg werd in 1961 in Sint-Truiden gevonden. In 1966 stonden hier 14 meetings en 16 wedstrijden nationaal hamerslingeren op de agenda. Met de sleet op de accommodatie kwam die er ook op de TACT.

Pater Pacifik, omwille van zijn paterspij ook wel eens ‘de bruine deken’ genoemd, was van Eeklo (1919) en overleed in 1990 in Leuven. Hij trad in het klooster van Tielt in 1939. Hij was niet enkel (mede)organisator van de Trudofeesten, de Sint-Franciscusstoet en het Kerstspel in Minderbroederskerk. Hij hield voordrachten over levenskunst en vastenpreken. Pater Pacifik stichtte de publieke ontspannings- en sportzaal in het Minderbroederklooster, nu Museumzaal DE MINDERE. Provinciaal Sportaproost in 1957 vertrok hij naar Leuven in 1962 en werd hoofdredacteur van het tijdschrift Sport en Jeugd. Hij schreef talloze artikels en jeugdverhalen in Sport en Jeugd, Sporta en Sportcahiers. Geweld in de sport had zijn bijzondere aandacht. In 1990 kreeg de pater een postume eervolle vermelding van het BOIC als stichter en bezieler Belgische Fair-Play Club

 Roeland MOTMANS, Tochtgenoten Atletiekclub Sint-Truiden, Werkcolleges heuristiek en encyclopedie 1ste lic. LO. KUL, prof. Roland Renson, Sint-Truiden: in eigen beheer, 1997; Kaatje JACOBS, De bewogen levenstocht van sportpater Alfred Cauwels, 1919-1990, Groep biomedische Wetenschappen, Leuven: KUL, 205. WWWIST?, p. XX-XX.;


ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.