Tochtgenoten

Samen op weg via sport en spel: de Tochtgenoten

Pater Pacific was na de Tweede Wereldoorlog dé trekker van een eigen jeugdbeweging Tochtgenoten, vooral gekend in de lokale sportwereld.


Alfred Cauwels in het gewone leven stichtte als pater Pacific op 10 mei 1950 de jeugdvereniging ‘De Tochtgenoten van Sint-Franciscus’ samen met chiroleider Léonard Dusar of ‘Saar’. Al snel werd de naam gewoon ‘De Tochtgenoten’. De houten barak op het Capucienessenplein vlakbij het Minderbroedersklooster bleek al vlug te klein. In Nieuw -Sint-Truiden was meer ruimte voor voetbalpleinen, een looppiste en kleedkamers. Als katholieke beweging deden ze jaarlijks een Scherpenheuvelbedevaart. De combinatie van sport en spel bleek een voltreffer: modelvliegtuigbouw, maar ook worstelen, boksen, tafeltennis, biljart, voetbal en atletiek. Deze laatste activiteit leidde naar de oprichting van de TACT of Tochtgenoten Atletiek Club in 1955. Toen de beweging sterk groeide naar1957 toe werden Jef Cleeren, de latere populaire burgemeester, en Lucien Degros aangesteld. De Park- en Fruitloop werden een jaarlijks evenement. Een sporthal met piste vanaf 1960 maakte Belgische records mogelijk: in 1968 Georges Schroeder, in 1970 Robert Van Schoor, in 1971 Roswitha Emonts-Gast en Leen Wuyts. Het beste damesteam in Limburg werd in 1961 in Sint-Truiden gevonden. In 1966 stonden hier 14 meetings en 16 wedstrijden nationaal hamerslingeren op de agenda. Met de sleet op de accommodatie kwam die er ook op de TACT.

Pater Pacifik, omwille van zijn paterspij ook wel eens ‘de bruine deken’ genoemd, was van Eeklo (1919) en overleed in 1990 in Leuven. Hij trad in het klooster van Tielt in 1939. Hij was niet enkel (mede)organisator van de Trudofeesten, de Sint-Franciscusstoet en het Kerstspel in Minderbroederskerk. Hij hield voordrachten over levenskunst en vastenpreken. Pater Pacifik stichtte de publieke ontspannings- en sportzaal in het Minderbroederklooster, nu Museumzaal DE MINDERE. Provinciaal Sportaproost in 1957 vertrok hij naar Leuven in 1962 en werd hoofdredacteur van het tijdschrift Sport en Jeugd. Hij schreef talloze artikels en jeugdverhalen in Sport en Jeugd, Sporta en Sportcahiers. Geweld in de sport had zijn bijzondere aandacht. In 1990 kreeg de pater een postume eervolle vermelding van het BOIC als stichter en bezieler Belgische Fair-Play Club

 Roeland MOTMANS, Tochtgenoten Atletiekclub Sint-Truiden, Werkcolleges heuristiek en encyclopedie 1ste lic. LO. KUL, prof. Roland Renson, Sint-Truiden: in eigen beheer, 1997; Kaatje JACOBS, De bewogen levenstocht van sportpater Alfred Cauwels, 1919-1990, Groep biomedische Wetenschappen, Leuven: KUL, 205. WWWIST?, p. XX-XX.;


ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.