Geel blauw wapenschild

Geel-blauw als wapen van Trudo ?


Smeedijzeren  hekwerk van het balkon met erin verwerkt de contouren van het perron en erop gemonteerd het stadswapen in de 19de-eeuwse versie (1819-1870): een gouden tweekoppige adelaar met de letters Sint-Truiden met koningskroon van rood en goud, op een blauw veld. Dit wapen uit de Hollandse tijd komt ook voor op een paneel in Maastrichtersteen op de belforttoren maar ging uit van een zogenaamd familiewapen in geel en blauw van de heilige Trudo. Uiteraard waren er in de 7de eeuw, toen Trudo leefde, geen wapenschilden die doorleven tot op heden.


Onderschrift bij deze foto


De kleuren geel en blauw verwijzen naar de sinds 1985 officiële stadsvlag van Sint-Truiden, die geïnspireerd is op een apocrief wapenschild van patroonheilige Trudo voorkomend op een oude overzichtstekening ca. 1700 van de voormalige Benedictijnenabdij: geschuind van geel en van blauw, met op het midden een rode leeuw, geel gekroond. Die kleuren werden in 1924 ook aangenomen door de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging, die momenteel in de hoogste nationale afdeling speelt en haar stadion op Staaien heeft.Onderschrift bij deze foto

Het officiële stadswapen van Sint-Truiden bevat sinds 1878 een gouden perron op rood veld en bovenaan de dubbelkoppige zwarte adelaar op gouden achtergrond. De adelaar heeft rode klauwen en tong. De letters S en T, en de brede koningskroon zijn sinds 1980 geschrapt.

Onderschrift bij deze foto
ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.