Geel blauw wapenschild

Geel-blauw als wapen van Trudo ?


Smeedijzeren  hekwerk van het balkon met erin verwerkt de contouren van het perron en erop gemonteerd het stadswapen in de 19de-eeuwse versie (1819-1870): een gouden tweekoppige adelaar met de letters Sint-Truiden met koningskroon van rood en goud, op een blauw veld. Dit wapen uit de Hollandse tijd komt ook voor op een paneel in Maastrichtersteen op de belforttoren maar ging uit van een zogenaamd familiewapen in geel en blauw van de heilige Trudo. Uiteraard waren er in de 7de eeuw, toen Trudo leefde, geen wapenschilden die doorleven tot op heden.


Onderschrift bij deze foto


De kleuren geel en blauw verwijzen naar de sinds 1985 officiële stadsvlag van Sint-Truiden, die geïnspireerd is op een apocrief wapenschild van patroonheilige Trudo voorkomend op een oude overzichtstekening ca. 1700 van de voormalige Benedictijnenabdij: geschuind van geel en van blauw, met op het midden een rode leeuw, geel gekroond. Die kleuren werden in 1924 ook aangenomen door de Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging, die momenteel in de hoogste nationale afdeling speelt en haar stadion op Staaien heeft.Onderschrift bij deze foto

Het officiële stadswapen van Sint-Truiden bevat sinds 1878 een gouden perron op rood veld en bovenaan de dubbelkoppige zwarte adelaar op gouden achtergrond. De adelaar heeft rode klauwen en tong. De letters S en T, en de brede koningskroon zijn sinds 1980 geschrapt.

Onderschrift bij deze foto
ONTDEKKING VAN DE DAG

Het Sint-Truidense middenveld in 1922

Verenigingen vormen al eeuwen het weefsel voor ontmoeting, ontspanning en opvoeding, al waren ze steevast verzuild. Dat toont deze lijst uit 1922. De meest talrijke groepen waren – volgens eigen opgave ! – de Boerenbond met 900 leden en de twee ziekenkassen – liberaal en katholiek - met elk bijna 500 leden. De oudstrijders- en weggevoerdenverenigingen waren zo kort na de eerste wereldoorlog uiteraard sterk. De turnkring Sint-Truiden-Sport gaf 45 volwassenen en 110 pupillen op en de Boy’Scouts 65 scouts en 120 leden.


De lijst van de verenigingen:

Harmonieën Koninklijke Harmonie (Urbain Sneyers) en Harmonie der Gilde (Anatole Vanassche)
Fanfares Melveren (Ed. Vanderschot) en Bevingen (Louis Bollen)
Toneelkringen Koninklijke Maatschappij “De vreugdegalm” (Nicolas Belet), Sint-Truidensch Volkstoneel (Antoon Beckers) en Toneelkring Patria (Henri Bonaers)
Koor Gregoriuskring (notaris Adrien Coemans)
Turnmaatschappijen Sint-Truiden-Sport (Lucien Sacré), Meisjes-Turnafdeeling Sint-Marten Alfons Quakkelaer) en Gymnastische Volkskring (Jean Menten)
De Sportvrienden (Emile Bastens)
De Jagers Saint-Hubert (Joseph Withofs)
Boy-Scouts (Michel Vanslype)
Handboogmaatschappijen A. Dirix (Ph. Struyven), Trimpeneers (Guillaume Strauven) en Ulens-Belet Bevingen (Antoine Biets)
Feestkring Sint-Truiden Vooruit (stadssecretaris Frans Leenen)
Letterkundige Kringen De Vlaamsche Eendracht (Joseph Everaerts) en Vlaamsche Meisjesbond (Margareta Vanoverstraeten).
Nationale Oud-Strijdersbond (Leopold Dehairs), Vlaamsche Oudstijdersbond (Dokter Quintens), Invaliedenbond (Joseph Odeurs), Kantonnale Bond der Weggevoerden (Max Deckers).
Meisjespatronaat Sint-Marten (Alfons Quakkelaer), Jongenspatronaat Sint-Marten (G. Van Leemput).
Werkliedenbond (Joseph Mercken), De Vereenigde Werklieden (Herman Geets), Leo’skring (G. Maus) en Sint-Jozefskring (Guillaume Coopmans)
Kantonnale Boerenbond (graaf Edmond de Meeus Kerkom).
Maatschappijen van Onderlinge Bijstand, de latere ziekenkassen, Help U Zelve (Lambert Keyenbergh), Christelijke Verbroedering (Leon Demal), Maatschappij Sint-Barbara (Clement Leynen) en Leo’skring (Louis Herbots).
Oudlerlingenbonden van de Staats Middelbare School (Constant Vandersmissen), van het Sint-Trudo’sgesticht (Joseph Huygens) en van de Broeders van Liefde (Louis Degreef).