De Geneffe, Henri Eugène, drukker

Sint-Truiden 20.01.1854   Sint-Truiden 16.03.1905  x Maria Wynants 

Zoon van hoedenmakersgast Jean Louis en Marie Cathérine Appeltants 

Drukker ij Brustemstraat, later Grote Markt, naast latere supermarkt Sarma. Weduwe (1867-1960) zette zaak verder: kerkboeken, paternosters, geschenken, ‘beeldekens’, spijskaarten, handtassen, geldbeurzen. Uitgever  St Truidensch Weekblad  1933.

Uitgaven o.a. van liedboek pensionaat OLV Rozenkrans Velm 1911, devotieboekje H. Franciscus van Assisi 1914, levensbeschrijving abdis Bertilia Groot-Gelmen s.d., Huldeboek H. Alfonsus 1932 en levens van de HH. Bertilia, Eutriopia en Genoveva s.d.

ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.