vooruit stvv

Vooruit STVV

Wat een beweging wat een leven.
Brengt gij in onze stee,
Bij iedere kamp, bij ieder streven
Blauw-Geel wappert de vlag
En hand in hand, zonder versagen,
verbroederen wij, steeds op de dag.
Dat Koning Voetbal op komt dagen.
En daarom roepen we luid
Bij iedere kogel op de muit:

Refrein:
Vooruit STVV
Neem jij de puntjes mee
Naar onze Trudostad...STVV
Allons les Canaris!
Een goaltje, twee of drie
Het spel is net,het gaat van maat tot maat
STVV is steeds paraat

Supporters trekken op
Met moed en geestdrift langs de bane
Sint-Truiden hoger op
Van stad tot stad wappert de vane
Voor onze maatschappij
"steeds in de bres" is onze leuze
En daarom roepen we luid

bij iedere kogel op de muit:

Refrein

Blauw-Geel is kampioen!

De toekomst brengt onze mooie dagen
Bij ieder nieuw seizoen
zullen we fier ons kansje wagen;
Daarom zingen we blij
Er komt "een wolkje" ons bedaren...
Spoedig ver-an-dert dan de tij
Om in ons hartje vreugd te baren
En daarom roepen we luid
Bij iedere kogel op de muit:

Refrein

...In the last week of October 1948 former player Firmin Renson wrote the club song "Vooruit STVV" on the bus after a game in Beringen

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.