Wilderen

Wilderen

Wilderen, van Wilre of het Latijnse villare, omvatte rond 1650 kerkelijk ook Binderveld, Duras, Grazen, Runkelen en Halmaal. Vlakbij de steenweg naar Brussel vertienvoudigde het aantal inwoners tussen 1800 en nu. Veel militairen van de nabije luchtmachtbasis Brustem vestigden zich in een nieuwe wijk. De familie Nicolaï is hier jarenlang gekend als burgemeester en herenboer. Ze baatte tussen 1905 en 1930 een alcoholstokerij uit. Het jenevermerk Altenkorn roept nog herinneringen op. Sinds enkele jaren is de hoeve met stokerij gerenoveerd tot een druk bezochte cafetaria annex stokerij-brouwerij met een rist aan Wilderenbieren en prijzenwinnende whiskymerken. Het stationnetje werd verbouwd tot bread-and-breakfast. 

Onderschrift bij deze foto

Jefke Hinnisdaels stierf in Wilderen op 107 jaar. Als vroegere boodschappenjongen van het kasteel van Duras, oud-mijnwerker en klein boertje werd hij daarmee in 1980 de oudste inwoner van België.
De romaanse toren (ca. 1100) is een overblijfsel uit de vroegste geschiedenis van het Haspengouws kastelenlandschap, en is vermoedelijk gebouwd als onderdeel van een defensief bolwerk van de graven van Duras – als vluchttoren met noodbel. De toren, met rechthoekig grondplan, is opgetrokken uit tufsteen van Lincent, met parament uit Tiens kwartsiet en baksteen. De ‘schilddakvorm’ van de torenspits is bijzonder en weinig voorkomend.


Onderschrift bij deze foto


Willem DRIESEN, Parochiekerk O.-L.-Vrouw Bezoeking, Wilderen, Sint-Truiden, 1984; Piet VERHEYDEN, Driemaal kerkrestauratie… een vergelijking. Van de 19de eeuw tot heden, in Sint-Truidens erfgoed. Vroeger, nu en in de toekomst, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2014, p. 83-85; Jos RUYMEN, De kerktoren van Wilderen, in ’t Maendachboekje, nr. 65, voorjaar 2015, p. 11-13.Kijk:www.brouwerijwilderen.be


ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.