Degreef, Jan (Frans Richard), voorzitter COO

Sint-Truiden 26.12.1896   Sint-Truiden 15.04.1960  Jeanne Libens 

Zoon van letterzetter Joseph Hubert en Maria Elisabeth Dethioux.  

Oorlogsvrijwilliger en invalide WO I. Voorzitter Eenheidsfront Oudstrijders Sint-Truiden. Bestuurslid Nationale Strijdersbond Sint-Truiden . Ondervoorzitter Nationale Vereniging Invaliden Limburg en Sint-Truiden . Leiding gemeentelijke ravitailleringsdienst 1940-1949. Bureauchef stadsbestuur, stedelijke waterdienst 1949. 24 jaar beheerder en voorzitter Commissie Openbare Onderstand. IJverde voor nieuwbouw kraamkliniek en oprichting rustoord, maar overleed onverwacht. Schepen Dejonghstraat. 

Begraven op ereperk Schurhoven .

Lit.: HBVL, 16.04.1960; De Tram, 23.04.1960.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.