Degreef, Jan (Frans Richard), voorzitter COO

Sint-Truiden 26.12.1896   Sint-Truiden 15.04.1960  Jeanne Libens 

Zoon van letterzetter Joseph Hubert en Maria Elisabeth Dethioux.  

Oorlogsvrijwilliger en invalide WO I. Voorzitter Eenheidsfront Oudstrijders Sint-Truiden. Bestuurslid Nationale Strijdersbond Sint-Truiden . Ondervoorzitter Nationale Vereniging Invaliden Limburg en Sint-Truiden . Leiding gemeentelijke ravitailleringsdienst 1940-1949. Bureauchef stadsbestuur, stedelijke waterdienst 1949. 24 jaar beheerder en voorzitter Commissie Openbare Onderstand. IJverde voor nieuwbouw kraamkliniek en oprichting rustoord, maar overleed onverwacht. Schepen Dejonghstraat. 

Begraven op ereperk Schurhoven .

Lit.: HBVL, 16.04.1960; De Tram, 23.04.1960.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.