Degreef, Jan (Frans Richard), voorzitter COO

Sint-Truiden 26.12.1896   Sint-Truiden 15.04.1960  Jeanne Libens 

Zoon van letterzetter Joseph Hubert en Maria Elisabeth Dethioux.  

Oorlogsvrijwilliger en invalide WO I. Voorzitter Eenheidsfront Oudstrijders Sint-Truiden. Bestuurslid Nationale Strijdersbond Sint-Truiden . Ondervoorzitter Nationale Vereniging Invaliden Limburg en Sint-Truiden . Leiding gemeentelijke ravitailleringsdienst 1940-1949. Bureauchef stadsbestuur, stedelijke waterdienst 1949. 24 jaar beheerder en voorzitter Commissie Openbare Onderstand. IJverde voor nieuwbouw kraamkliniek en oprichting rustoord, maar overleed onverwacht. Schepen Dejonghstraat. 

Begraven op ereperk Schurhoven .

Lit.: HBVL, 16.04.1960; De Tram, 23.04.1960.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.