Trudofeesten 1998

Trudofeesten 1998: de inhaaloperatie

Onderschrift bij deze foto

Normaal moest er opnieuw zeven jaar gewacht worden na 1993, maar de vzw Sint-Truiden 1300 hernam het oude ritme en de feesten in dezelfde geest opgevat als die van 1993 brachten hun dynamiek al in 1998 . Muzikale optredens, tentoonstellingen, wandelingen, een fotowedstrijd, twee ommegangen en twee avondspektakels. Het openingsspektakel kaderde in een nieuwe hype van openlucht- en straattheater. Maar de ommegang met historische inspiratie was opnieuw het topevenement. Coördinator was Marleen Wulms. Siegfried Cobaro tekende opnieuw voor de regie van de kijkspektakels in september. In de ommegang beeldden veertigtal groepen acht thema’s uit: I. Het feest van Sint-Trudo; II. Bouwen van abdij en stad; III. ‘Het schip op wielen’; IV. Feest van de vrijheid; V. Riddertornooi; VI. De legende; VII. Feest op de Markt; VIII. Finale. Losse thema’s waarin de rode draad het feestelijke was. Deken Schotsmans was ondervoorzitter van de vzw Sint-Truiden 1300.

Onderschrift bij deze foto

Tijdens deze feesten vervolgde de tentoonstelling ‘Sint-Truiden ingekaderd’ met het bereik 1830-1914 de vorige expo rond de stad in de 18de eeuw. ingericht.

In 1996 was Sint-Truiden gaststad geweest van het internationaal openluchttheaterfestival van de provincie Limburg. In 1997 had Royal de Luxe de voorstelling ‘Le Péplum’ gebracht. Die lijn werd in 1998 doorgetrokken met het openingsspektakel Les Oiseaux de Feu op 22 augustus. Daarbij werd er gehannest met vogelachtige droomvoertuigen, gezichtsbedrog en een zee van vuur en vuurwerk . Groupe F toverde de Grote Markt om in een vlammenzee. De vuurvogels vlogen klapwiekend hun amoureus steekspel tegemoet en namen het betoverde publiek mee op hun tocht.

Onderschrift bij deze foto


Ferdinand DUCHATEAU (red.) Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: vzw Sint-Truiden 1300, 1998


ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.