Trudofeesten 1998

Trudofeesten 1998: de inhaaloperatie

Onderschrift bij deze foto

Normaal moest er opnieuw zeven jaar gewacht worden na 1993, maar de vzw Sint-Truiden 1300 hernam het oude ritme en de feesten in dezelfde geest opgevat als die van 1993 brachten hun dynamiek al in 1998 . Muzikale optredens, tentoonstellingen, wandelingen, een fotowedstrijd, twee ommegangen en twee avondspektakels. Het openingsspektakel kaderde in een nieuwe hype van openlucht- en straattheater. Maar de ommegang met historische inspiratie was opnieuw het topevenement. Coördinator was Marleen Wulms. Siegfried Cobaro tekende opnieuw voor de regie van de kijkspektakels in september. In de ommegang beeldden veertigtal groepen acht thema’s uit: I. Het feest van Sint-Trudo; II. Bouwen van abdij en stad; III. ‘Het schip op wielen’; IV. Feest van de vrijheid; V. Riddertornooi; VI. De legende; VII. Feest op de Markt; VIII. Finale. Losse thema’s waarin de rode draad het feestelijke was. Deken Schotsmans was ondervoorzitter van de vzw Sint-Truiden 1300.

Onderschrift bij deze foto

Tijdens deze feesten vervolgde de tentoonstelling ‘Sint-Truiden ingekaderd’ met het bereik 1830-1914 de vorige expo rond de stad in de 18de eeuw. ingericht.

In 1996 was Sint-Truiden gaststad geweest van het internationaal openluchttheaterfestival van de provincie Limburg. In 1997 had Royal de Luxe de voorstelling ‘Le Péplum’ gebracht. Die lijn werd in 1998 doorgetrokken met het openingsspektakel Les Oiseaux de Feu op 22 augustus. Daarbij werd er gehannest met vogelachtige droomvoertuigen, gezichtsbedrog en een zee van vuur en vuurwerk . Groupe F toverde de Grote Markt om in een vlammenzee. De vuurvogels vlogen klapwiekend hun amoureus steekspel tegemoet en namen het betoverde publiek mee op hun tocht.

Onderschrift bij deze foto


Ferdinand DUCHATEAU (red.) Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, tentoonstellingscatalogus, Sint-Truiden: vzw Sint-Truiden 1300, 1998


ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Guillaume, stadsarchitect ST

Sint-Truiden 14.01.1873 Sint-Truiden 18.11.1936 , x 1902 Maria Mevis  

Zoon van Jean en Hubertine Leemans, broer van Jan en halfbroer van Emiel .

Onderschrift bij deze fotoCollege Sint-Truiden. Universiteit Leuven 1898. Ingenieur-stadsarchitect  1902 en directeur Nijverheids- en tekenacademie 1903 te Nijvel. Restauratie kapel Broedersschool en nieuwbouw torenpartij H. Grafkerk aldaar. Stadsarchitect Sint-Truiden 1912. Leraar Nijverheidsschool 1912-1933 en Rijksmiddelbare school 1912-1918 Diesterstraat. Directeur en leraar bouwkundig tekenen Tekenacademie Abdijstraat 1912-1936. Elektriciteitsvoorziening. Werken in neo-Vlaamse renaissance en art décostijl. Sint-Lutgardisgesticht weeshuis met meisjesschool en zustersverblijf langs Gorsemweg 1930-1933, postgebouw Sint-Marten 1930 en electriciteitskabine Naamsevest 1930. Uitbreiding Ursulinenklooster 1927, minderbroedersklooster en kerk Bevingen. Restauraties o.m. refugiehuizen Averbode 1927 en Herckenrode, bisschoppelijk seminarie 16de-18de eeuw, gasthuiskapel Stapelstraat, kerk en torenhuisje Begijnhof en stadhuis 1930. Ontwerper perron, twee parktoegangen en Albert I-monument hal stadhuis 1934. Lid Provinciaal Comité Monumenten 1920. Restauratie muurschilderingen begijnhofkerk. Medestichter en secretaris Vrienden van het Begijnhof. Luikerstraat. 

Stierf aan embolie tijdens toezicht bestratingswerken Casinostraat. Album met schetsen van historische gebouwen en enkele artikels in Touring Club de Belgique. Straatnaam 1936, vroegere Poortstraat Begijnhof. Signeersteen als inv(entor) gevel weeshuis Gorsemweg.

Publ.: Oud Limburg. Penteekeningen en schetsen van oude landelijke en stedelijke gebouwen van Zuid- en West-Limburg, Hasselt: Provinciaal comité monumenten en landschappen, 1936.
Lit.: G. BOES, In memoriam Guillaume Govaerts, in Verzamelde opstellen, 13, 1937, p. 13-19; VAN MECHELEN, p. E-58-E62 en I19-I21; Auguste MEVIS, Généalogie de la famille de Mevis, originaire d’Alken, in Intermédiaire des Généalogistes, nr. 192, 1977, p. 385-406; Achille THIJS, in Koerier, 13.04.1977; Jo VAN MECHELEN, Huis Govaerts, 1: Jan 1834-1910 Govaerts, bijgenaamd Pitjens, en zijn huis, Sint-Truiden: eigen beheer, 1998, p. 41-48; Raymond HORBACH, L’architecte Guillaume Govaerts, in Annales de la Société royale d’archéologie, d’histoire et de folklore de Nivelles et du Brabant wallon, 28-29, 2003, p. 432-442; Benny BUNTINX, Guillaume Govaerts… of hoe een Sint-Truidens stadsingenieur omging met steen tijdens het interbellum, in STEEN, 2003, p. 76-83 en 104; Petra BOEKSTAL, Voormalig postkantoor en hospitaalkapel Sint-Agustinus, in MODERN, 2008, p. 41-47.