het schip van Festraets

Het schip van Kamiel Festraets

Onderschrift bij deze foto

Het schip in Festraetstudio is 7m lang met in de romp 24 ramen. De bovenste ramen omlijsten 12 wereldhavens. Golfjes bewegen (hoog en laag water). In het raam vlak eronder zit een wijzerplaat met het uur van hoog en laag tij. Dit wordt veroorzaakt door de aantrekkings­kracht van zon en maan. Bij nieuwe en volle maan (springtij) werken zon en maan beide in dezelfde richting. In de kwartierstanden van de maan werkt de zon tegen en ontstaat doodtij.

Het panorama schuift weg. Het schip reist naar een andere wereldhaven door volle zee : golven gaan op en neer. In volle oceaan, ’s nachts, breekt een onweer los. Een bliksemschicht doorklieft de lucht, er is dondergerom­mel.


Er zijn enkel daagse getijden.

vak nr. 1 : Saigon, waar het verschijnsel zich eenmaal daags voord­oet. De andere havens hebben dubbel of half-daagse getijden. Er zijn ook gemengde getijden, wanneer het getij nu eens enkel, dan weer dubbel­daags is, hoewel in de Middellandse zee de getijden gewoonlijk niet waarneem­baar zijn. Er zijn plaatsen, zoals Marseille of Napels, waar praktisch geen getij is.

vak nr. 2 : Oostende. Is het in Oostende hoog water om 0 uur, dan is het in Londen hoog water om 1.52 uur, in Antwerpen om 3.20 uur, in Shanghai om 17.20 uur. De cijfers zijn aangebracht op al de wijzerplaten. Is het in Oostende laag water om 6.50 uur, dan is het in Londen laag water om 7.6 uur, in Antwerpen om 7 uur, in Shang­hai om 7.40 uur. De wijzers op de uurplaten draaien in de richting van de wijzers van de klok. Is de wijzer in de rode sector, dan loopt het water op; is de wijzer in de witte sector loopt het water af. Meestal heeft het water meer tijd nodig om af te lopen, dan om op te komen. 

Vak nr.3: London. In het bovenraam ziet u golfjes op hetzelfde uur als in werkelijkheid.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.