het schip van Festraets

Het schip van Kamiel Festraets

Onderschrift bij deze foto

Het schip in Festraetstudio is 7m lang met in de romp 24 ramen. De bovenste ramen omlijsten 12 wereldhavens. Golfjes bewegen (hoog en laag water). In het raam vlak eronder zit een wijzerplaat met het uur van hoog en laag tij. Dit wordt veroorzaakt door de aantrekkings­kracht van zon en maan. Bij nieuwe en volle maan (springtij) werken zon en maan beide in dezelfde richting. In de kwartierstanden van de maan werkt de zon tegen en ontstaat doodtij.

Het panorama schuift weg. Het schip reist naar een andere wereldhaven door volle zee : golven gaan op en neer. In volle oceaan, ’s nachts, breekt een onweer los. Een bliksemschicht doorklieft de lucht, er is dondergerom­mel.


Er zijn enkel daagse getijden.

vak nr. 1 : Saigon, waar het verschijnsel zich eenmaal daags voord­oet. De andere havens hebben dubbel of half-daagse getijden. Er zijn ook gemengde getijden, wanneer het getij nu eens enkel, dan weer dubbel­daags is, hoewel in de Middellandse zee de getijden gewoonlijk niet waarneem­baar zijn. Er zijn plaatsen, zoals Marseille of Napels, waar praktisch geen getij is.

vak nr. 2 : Oostende. Is het in Oostende hoog water om 0 uur, dan is het in Londen hoog water om 1.52 uur, in Antwerpen om 3.20 uur, in Shanghai om 17.20 uur. De cijfers zijn aangebracht op al de wijzerplaten. Is het in Oostende laag water om 6.50 uur, dan is het in Londen laag water om 7.6 uur, in Antwerpen om 7 uur, in Shang­hai om 7.40 uur. De wijzers op de uurplaten draaien in de richting van de wijzers van de klok. Is de wijzer in de rode sector, dan loopt het water op; is de wijzer in de witte sector loopt het water af. Meestal heeft het water meer tijd nodig om af te lopen, dan om op te komen. 

Vak nr.3: London. In het bovenraam ziet u golfjes op hetzelfde uur als in werkelijkheid.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.