Sint-Trudoscouts

Sint-Trudoscouts

Onderschrift bij deze foto

De Sint-Trudoscouts is de oudste jeugdbeweging in Sint-Truiden. In 1938 richtte René Groffi de Sint-Trudoscouts op die erkend werd door het verbond onder de groepsnaam XI-e Groep Limburg.

Onderschrift bij deze foto

De scouts bestond toen enkel uit een welpentak die elke week samen kwam in de kelders van het Berchmanshuis. De Sint-Trudoscouts bleven groeien en vonden na omzwervingen in de Tramstraat, het koetshuis van het Begijnhof, de Kaskesfabriek op de Luikersteenweg en de Vakschool, in 1951 een vaste plaats in de Parkstraat.

Daar vergaderden de scouts 18 jaar lang in een houten barak, tot op 15 november 1969 een stenen lokaal geopend werd. Dat lokaal doet vandaag nog steeds dienst voor de wekelijkse activiteiten van de scouts.

Onderschrift bij deze foto

De Sint-Trudoscouts is momenteel een groep jongensscouts voor jongeren vanaf 8 tot 18 jaar. De oudste groep - de JIN- en de leiding bestaat zowel uit jongens als meisjes en ook de leiding is gemengd. De allerkleinste jongens kunnen vanaf 6 jaar al naar de kapoenen bij de Sint-Kristinagidsen. 

Nadat er in 2008 naar aanleiding van het 70-jarig bestaan een eigen boek is uitgebracht over de geschiedenis van de scoutsgroep, met dank aan schrijver Kris Surinx, hebben ze in 2018 hun 80-jarig bestaan gevierd. 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Genovevakerk Zepperen

Bron afb: visitlimburg.be

Sint-Genovevakerk Zepperen

Reeds omstreeks 650 zou er een aan Sint-Genoveva gewijde kapel in Zepperen  hebben gestaan. Omstreeks deze tijd zou Sint-Trudo bisschop Remaclus in Zepperen hebben ontmoet, zoals wordt beschreven in de Vita Sancti Trudonis uit omstreeks 775, waarin sprake was van een dergelijke kapel. Hier zou Trudo  gebeden hebben, waarop Remaclus hem naar Metz  zond om een priesterstudie te volgen.

De toren werd gebouwd in de 12e eeuw en is in Romaanse stijl. De huidige kerk, gebouwd in Demergotiek, werd tussen 1430 en 1509 gebouwd, en gerestaureerd van 1860-1906. Reeds in 1935 werd de kerk beschermd als monument. In 1983 werd ook de omgeving van de kerk beschermd als dorpsgezicht. Het patronaatsrecht van deze parochie berustte in het feodale tijdvak bij het Kapittel van Sint-Servaas te Maastricht.

De vierkante westtoren in Romaanse stijl heeft drie geledingen en is gebouwd in silex. Het portaal is neoromaans en stamt uit het einde van de 19e eeuw. Ook het ronde traptorentje rechts van de toren is neoromaans en later toegevoegd, waarbij het materiaal van de toren werd gebruikt. De toren wordt gedekt door een ingesnoerde naaldspits.

De kerk is een driebeukige bakstenen kruisbasiliek in Demergotiek. Hoekbanden en dergelijke werden uitgevoerd in mergelsteen. De kerk is groot voor een dergelijk klein dorp, omdat ze een vooruitgeschoven bezitting was van het Kapittel van Sint-Servaas.

Van belang zijn de laatgotische muurschilderingen (1509) in het zuidelijke transept: Een Laatste Oordeel, een Sint-Christoffel en elf taferelen uit het leven van Sint-Genoveva. Deze werden ontdekt tijdens de restauratie, in 1898, toen het pleister werd verwijderd waarmee ze waren overgeschilderd.

Verdere kerkschatten zijn schilderijen als Thomas van Aquino (2e helft 16e eeuw), Hubertus (eind 17e eeuw), een bisschop (1e helft 18e eeuw), Aanbidding der herders (eind 17e eeuw), Laatste Avondmaal (eind 17e eeuw), Sint-Catharina (omstreeks 1600). Een altaarstuk, Sint-Genoveva  betreffende, heeft zijpanelen uit ongeveer 1500 en het middenpaneel werd eind 19e eeuw vervaardigd. Ook is er een piëta in gepolychromeerd hout uit ongeveer 1500 en een laatgotisch triomfkruis.

De glas-in-loodramen zijn van 1902 en 1922 in neogotische stijl. Ook de preekstoel is neogotisch. Het hoofdaltaar is neoromaans.

Bekijk ook: Sint-Genovevakoor 

 Bron: Wikipedia

Onderschrift...
Bron: http://toonblogt.blogspot.com/2014/06/zepperen-sint-genovevakerk-de.html