De Fruittob

De Keizerlijke Commanderie organiseert sinds 1975 jaarlijks de wedstrijd ‘De Beste Fruittob’. De bedoeling hiervan iseen aloud gebruik in ere te herstellen. Je maakt in de zomerje fruittob en volgens de traditie drink je ervan met Kerstmis. 

Hoe maak je een fruittob? Neem een stenen pot of een glazen bokaal van ± 6 liter.Hierin doe je inlands fruit in volgorde dat het rijp is. Telkens een laag fruit (bijvoorbeeld aardbeien) waaropje wat zeer fijne witte suiker strooit en dan overgiet metjenever van 35° tot het fruit onder staat. Niet minder jenever gebruiken, want anders kan het mengsel gisten. Laterdoe je een nieuwe laag ander fruit (bijvoorbeeld krieken)in de pot, met opnieuw suiker en opnieuw jenever. Zo doeje verder. Na verloop van tijd bekom je een mooie heldere donkerrode drank met fruit.Om aan de wedstrijd deel te nemen moet wel alles inlands zijn:het fruit, de suiker en de jenever.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.