De Fruittob

De Keizerlijke Commanderie organiseert sinds 1975 jaarlijks de wedstrijd ‘De Beste Fruittob’. De bedoeling hiervan iseen aloud gebruik in ere te herstellen. Je maakt in de zomerje fruittob en volgens de traditie drink je ervan met Kerstmis. 

Hoe maak je een fruittob? Neem een stenen pot of een glazen bokaal van ± 6 liter.Hierin doe je inlands fruit in volgorde dat het rijp is. Telkens een laag fruit (bijvoorbeeld aardbeien) waaropje wat zeer fijne witte suiker strooit en dan overgiet metjenever van 35° tot het fruit onder staat. Niet minder jenever gebruiken, want anders kan het mengsel gisten. Laterdoe je een nieuwe laag ander fruit (bijvoorbeeld krieken)in de pot, met opnieuw suiker en opnieuw jenever. Zo doeje verder. Na verloop van tijd bekom je een mooie heldere donkerrode drank met fruit.Om aan de wedstrijd deel te nemen moet wel alles inlands zijn:het fruit, de suiker en de jenever.

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.