Raf Roefflaer is Captain Bebop

Raf Roefflaer (°1980) uit Aalst-bij-Sint-Truiden deelt via zijn alter-ego Captain Bepop  vreemde, maar herkenbare figuurtjes met zijn omgeving. Een imaginaire parallelwereld die zich toont in poppetjes, die zijn uniek handelsmerk zijn geworden. Voorbeeld daarvan is de ontdekkingstocht naar “Pechimebra” in zijn expo “Aztec Adventure”.


Raf werd in 2003 Master in productdesign aan de Media&Design Academy in Genk. Hij werkte ook een grafiekopleiding af aan de Haspengouwse Academie Beeld in Sint-Truiden. Zijn linosnedes bevatten klare-lijnbeelden als handvatten voor het publiek om de inhoud te achterhalen. Van deze vlakke kunstvorm evolueerde Raf naar installaties en 3D-figuren in hout en polyester.
Sinds 2003 is hij docent aan zijn Academie en de voorbije jaren won hij diverse prijzen. Hij exposeerde in Brussel, Londen, Helsinki, Turkije, Japan en Knokke. Hij is actief in de vzw kunst-groen en als curator. Voor de Hamelstraat ontwierp hij straatversiering met een Trudo-figuurtje.

Voor het erfgoedvenster ERFGOUD, het derde luik bij de Trudofeesten 2019, werkte hij een mobiele artistieke omkasting uit voor het aanraakscherm, waarbij de karakteristieke poppetjes van Captain Bebop te zien zijn als ridders en koning achter de kantelen van een burcht.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.