Veemedaille jaarmarkt 1903

Medaille van een jaarmarkt voor het fokken van vee, landbouwwerktuigen en landbouwgewassen. Verzameling Jo Van Mechelen, familie Govaerts, Sint-Truiden. 

Voorzijde: Een vrouw met strohoed zit op een ploeg middenin landbouwproducten: granen, bieten, rapen en landbouwalaam: schop, zeis, hark, ploeg en bijenkorf. Onder haar voeten staat een gevleugelde helm (verwijst naar Mercurius) en gevleugelde staf met slangen. Links is een tak afgebeeld met onderaan de naam van de graveur en maker van de medaille ‘Fisch & Co’.

Achterzijde: een middencirkel in een banderol met de tekst ‘St TROND 6 - 7 Bre’ en tussen twee bloemen ‘1903’. Onderaan is de bandenrol afgewerkt met een leeuwenkopje. Rondom staat een boer afgebeeld met dorsvlegel en ploeg en een kip, schaap, varken, os, paard en een bijenkorf. Onderaan het tafereel staan twee takken afgebeeld die elkaar kruisen. Rechts onderaan staat de naam van de ontwerper ‘A.Fisch’.

Er waren prijskampen voor fokvee en slachtvee (zogenaamd vet vee), ingedeeld per diersoort en na verloop van tijd ook per ras. In de jury van het fokvee zetelden veelal consulenten van de overheid en landbouworganisaties. De laureaten kregen een prijs in natura of een geldsom. Hoe groter de veemarkt of prijskamp, des te belangrijker de prijs. Het belang van geldprijzen nam omstreeks 1900 sterk toe. Winst leverde ook erkenning van collega's op en deed de waarde van de dieren toenemen. De medaille en het diploma werden in de familie als een relikwie gekoesterd.Inventaris CAG Leuven - Erfgoed Haspengouw


ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.