OCR 29-11-2019 768

geboren te Zepperen, de 11 Februari 1930 en bij het vervullen van zijn dienst, schielijk uit het leven gerukt te BergenBelzen in Duitsland, de 14 October 1950, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk. O wrede dag !O jammervolle dag! O dag zo vol van nameloze smarten! O dag, waarop geen morgen volgen mag Voor uw geliefde, en voor uw harten O diep beproefden, alle levenslach Met uw beminde zoon en broeder is verdwenen! En U blijft niets dan op zijn graf te wenen. Laat vrij uw tranen gaan, ontlast de boezem Van 't nijpend leed, maar ween niet hopeloos. De Lente ontluikt uit dode najaarsbloesem. En is het leven hier zo kort en broos, En is de bleke dood zo droef altoos, Hij maait geen plant, geen bloem, hij rooft geen leven Dan om het weer verjongd en schoner weer te geven Geknield, O! Christen harten, vóór de grot, Is 't goed de handen biddend saam te vouwen, En met het hart vol Christelijk betrouwen Zo offert gij uw smart de Smartegod. Bij Hem alleen is troost op wiens gebod Een blanke engel daalde naar beneden, En Omer meevo er naar het zalig Eden Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.) Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. St-Truiden Drukk. BuntinkDe Hopré.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Flamend, Jan Alfons, leraar

Gelinden 15.07.1900   Hasselt hosp. 30.03.1986   Paula Vanham 

Zoon van kleermaker-herbergier Jean Leopold en Marie Josephine Clémentine Vlekken. Grootvader van publicist Jan Flamend.  

Regent. Speechschrijver  voor Fred Bertrand en burgemeester Thenaers. Leraar  Frans, geschiedenis en muziek middenschool Koninklijk Atheneum. Zanger van op de stadhuistoren. Organist kerk Nieuw Sint-Truiden. Houtstraat. Pilotenhulp tijdens WO II. 

Even dienstdoend burgemeester  bij bevrijding WO II. Later medewerker Jules Boden, fabriek Trudo-fruitsappen voor franstalige briefwisseling, geleide bezoeken en druivenaankoop in Frankrijk. Correspondent fruitteelt in La Libre Belgique. Artikels in De Standaard en Ons Volk. Artikelenreeks Oud-Sint-Truiden in De Tram. Meerdere edities van gids over Sint-Truiden, aanvankelijk gebaseerd op gidsencursus Polyd. Daniëls. 

Medestichter stedelijke dienst voor toerisme. Bevriend met senator de Marneffe, Fred Bertrand, zanger Mansouck, schoonbroer Paul Blavier, schilder Tysmans, commissaris Lambeets, gebroeders Stultjens, dokter Jammaers e.a.

Publ.: Schilder Joz. Tijsmans, in Ons Volk, 18, 1932, nr. 1, 3 januari, p. 14-15.; Het merkwaardige Oud-St. Truiden, in Ons Volk, jg. 18, 1932, nr. 38, 18 september, p. 602-603, nr. 40, 2 oktober, p. 634-635, nr. 41, p. 654, met dankbetuiging aan gids E.H. Daniëls; Begijnhof, (Oud-Sint-Truiden), in De Tram, 18.06.1932; Een gelukkig initiatief te Sint Truiden. De restauratie van het kerkje van Guvelingen, in cultureel bijvoegsel HBVL, 25.08.1937; Gids voor Sint-Truiden, Sint-Truiden. 1936, met 2 heruitgaven in 1957 en 1980 (…Groot-Sint-Truiden).
Info: Paul Flamend.
Lit.: JORISSEN; LONDOZ, De lijdensweg van de Gids voor Groot-Sint-Truiden, in De Gazet van Antwerpen, 11.12.1980; Zc, De nieuwe gids van groot Sint-Truiden is er, in HLN, 16.04.1982.