OCR 29-11-2019 768

geboren te Zepperen, de 11 Februari 1930 en bij het vervullen van zijn dienst, schielijk uit het leven gerukt te BergenBelzen in Duitsland, de 14 October 1950, gesterkt door de genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk. O wrede dag !O jammervolle dag! O dag zo vol van nameloze smarten! O dag, waarop geen morgen volgen mag Voor uw geliefde, en voor uw harten O diep beproefden, alle levenslach Met uw beminde zoon en broeder is verdwenen! En U blijft niets dan op zijn graf te wenen. Laat vrij uw tranen gaan, ontlast de boezem Van 't nijpend leed, maar ween niet hopeloos. De Lente ontluikt uit dode najaarsbloesem. En is het leven hier zo kort en broos, En is de bleke dood zo droef altoos, Hij maait geen plant, geen bloem, hij rooft geen leven Dan om het weer verjongd en schoner weer te geven Geknield, O! Christen harten, vóór de grot, Is 't goed de handen biddend saam te vouwen, En met het hart vol Christelijk betrouwen Zo offert gij uw smart de Smartegod. Bij Hem alleen is troost op wiens gebod Een blanke engel daalde naar beneden, En Omer meevo er naar het zalig Eden Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.) Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. St-Truiden Drukk. BuntinkDe Hopré.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.